Skiltgruppe

Gjerdrum historielag har egen skiltgruppe.
Gruppa som har mål om mer skilting av kulturminner. Det første prosjektet gjelder Gjermåa. Skilt kommer opp sommeren 2023.

Skiltgruppa består av:

  • Stein Sørum (leder)
  • Per O. Rustad
  • Terje Brodal
  • Mona Engell
  • Ragnhild Rud