Ryggsekktur gruppa

Ryggsekktur gruppa er sentral i Gjerdrum historielag og legger til rette for turer med historisk innslag både i  og utenfor Gjerdrum.

Ryggsekktur gruppa bestå av:

  •  Mona Engell
  • Ragnhild Ruud
  • Hans Heni

(Det er behov for flere i gruppa. Ta kontakt med styret eller Mona)