Gjerdrum Høyre 60 år! (2015)

Den følgende presentasjonen ble laget av Gjerdrum Høyre da lokallaget fylte 60 år i 2015.
Den første delen beskriver hvordan det politiske styret var organisert fra slutten av 1800-tallet og framover, hvilke lokale partier som fantes og styrkeforholdet mellom disse, og til slutt litt om prosessen som førte fram til at Gjerdrum Høyre ble stiftet. 
I den andre delen får vi Høyres beskrivelse av viktige saker og situasjoner i lokalpolitikken gjennom de siste 30-40 årene. Her er det liten tvil om at andre aktører ville beskrive dette på en annen måte. Historielaget  understreker at vi ikke ønsker å ta stilling i disse sakene, men håper at vi på sikt kan publisere tilsvarende jubileumsberetninger fra andre politiske partier i bygda vår, slik at alternative situasjonsbeskrivelser også kommer fram.

Gjerdrum Historielag, november 2020.

Les Artikkel

Aktivitetsplan høst 2020

Programmet for høsten 2020 er ferdig. Grunnet Corona er aktiviteten i historielaget noe redusert. Programmet kan leses/lastes ned her (Klikk) Aktivitetsplan 2020 eller under fanen Program/Aktivitetsplan. 

Gjerdrum historielag følger til enhver tid de retningslinjer som gjelder for Corona. Vi gjør Coronatilpasninger under alle arrangementer. Endringer i smittevernreglene kan medføre at programmet må forandres. Følg med på hjemmesiden vår!

Tyrefekting på Kogstadvangen

Arne Granheim (født 1938) har kontaktet historielaget med en historie han ønsker å dele med oss. Bakgrunnen er at det gamle seterhuset i år er blitt reist igjen på Kogstadvangen i allmenninga. Arne Granheim er barnebarnet til de siste seterfolka i Gjerdrum. De holdt til på Kogstadvangen og het Mathilde og Sigvart Kogstad.

Tor har skrevet ned historien. God lesing.

Tyrefekting på Kogstadvangen
Tyrefekting på Kogstadvangen

Hønsen Meieri

Gjennom 5 år har historielaget vært på rundtur i Gjerdrums gamle meieri- (og skole-) kretser. Vi skriver 2020, og er nå kommet til det siste meieriet: Hønsen Meieri.

God Lesing.
Tor Laache
Hønsen Meieri 

Hønsen Meieri
Les artikkel

Hønsen Meieri 1914 Foto: Narve Skarpsno

Foreløpig program høsten 2020 (OBS nye datoer)

Grunnet Covid-19 er programmet til historielaget redusert.
Historielaget planlegger med følgende aktiviteter.

  • 13. september kl 1300 Vandring på Ask. Fremmøte på kulturhuset
  • 11. oktober kl 1300 Vandring/ryggsekktur – Hyttene langs Gjermåa» Fremmøte ved Lysdammen
  • 20. oktober kl 1900-2100 «Bygdeboka hva skjer» Bygdebokforfatter og bygdebok komiteen. «Teglverksdrift i Holter» Rigmor Lerengen forteller fra historien til teglverket i Holter (på grensa til Gjerdrum). Det vil også bli vist en kort film fra teglverket.. Sted Kulturhuset
  • 20. november kl 1900-2230 Julemøte med tradisjonell julekost

Følg med på vår hjemmeside for oppdateringer, påmelding og endringer.
NB programmet kan endres grunnet smittevern regler eller andre restriksjoner.

Vandring Ask-Bråtasletta søndag 14.juni

«Den planlagte vandringen 29.04. ble utsatt på grunn av Korana situasjonen, men vil nå bli arrangert søndag, 14. juni, kl. 15.00. 

Sørbygda grendelag og Gjerdrum historielag har samarbeidet om skilting av noen historiske opplysninger på strekningen fra Ask, gjennom Sørbygda til Bråtesletta. Det er satt opp 6 skilt langs gangveien. Det blir stopp ved de  historiske skiltene som er satt opp langs gangveien, med gjennomgang av historiene, og hva vi ser rundt oss. Vi går bl.a. forbi gamle Høyenhall skole.Ta med noe til kafferasten underveis.

Oppmøte ved innfartsparkeringen ved rundkjøringen på Ask kl 15.00 Turen er ca 3 km en vei, og den går på asfaltert gangvei. Det antas at turen vil ta 1 1/2 – 2 timer. 

På grunn av korona tiltakene har vi mulighet til å være 50 personer på dette arrangementet. Vi må, av samme grunn,  ha påmelding på forhånd. Dette gis på SMS til Tone Øvergaard, mobil: 412 62 957, eller e-mail: tone.overgaard@gmail.com. Frist Lørdag, 13.06.»

Siste bind av bygdeboka for Gjerdrum er påbegynt

Siste bind av «Gjerdrums historie»  er påbegynt. Boken vil  dekke perioden fra 1940 og frem til 2020.

Bygdebokforfatter Håvard Kongsrud
Bygdebokforfatter Håvard Kongsrud

Håvard Kongsrud er ansatt i 3 årig prosjekt i Gjerdrum kommune som bygdebokforfatter og arbeidet startet 1.januar 2020.
Les med på vår hjemmeside under bygdebok.

  Facebook side for Gjerdrum bygdebok Det er opprettet en egen Facebook side for Gjerdrum bygdebok som forfatteren ønsker at bygdas innbyggere bruker aktivt,

Flåen. Hva betyr ordet? Kan noen Hjelpe?

I Gjermåa var det var minst 3 flåer: Horkaflåen, Kvernstuflåen og Sandskjærflåen. Og da betyr det igjen at Flåen ikke nødvendigvis er et egennavn, men kan også være et fellesnavn. I så fall: Hva er en flå? Kan noen hjelpe? Les mine kommentarer

Hilsen en grublende
Tor Laache i «koronatiden» april 2020

Flåen