Overnattingstur 31.08. – 01.09.2019 Hadeland/Ringerike

Gjerdrum historielag inviterer til en interessant og hyggelig overnattingstur, i vakre omgivelser på Hadeland og Ringerike, helgen 31.08.- 01.09. 2019. 

Kostnad: pr person: mellom 2. – 2.500,-   Dersom det ønskes enkeltrom på Klækken, tilkommer kr 100,- i tillegg. I prisen er alle omvisninger, inngangspenger, måltider og overnatting inkludert.

Påmelding: til Mona Engell på tlf: 976 31 877, eller e-post: monaengell@hotmail.com   innen 20.06.19

Vellykket Bygdekveld om Veger langs Åsen, og ide om motorvei gjennom Gjerdrum

Det var nesten 70 fremmøtte på Bygdemøte – «Vegene langs åskanten».
Før vegen fra Fjellgrinda til Eikeberg ble anlagt sist på 1960-tallet. Hvor gikk veiene? Hvem bodde langs åsen? Adkomsten til allmenninga. Hyttene byfolk hadde i Himfjella.

Terje Brodal

Terje Brodal kåserte med støtte fra Lars Brodal og Grete Karlsen.

Grete Karslen

Etter kaffipausen fortalte Vidar Hansen om T. Trulsruds ide og skisse for motorvei fra Oslo til Mjøsa gjennom Gjerdrum.
Vidar fortalte også noen interessante historier om T. Trulsrud.

Vidar Hansen

Årsplan 2019

Årsplanen til Gjerdrum historielag er ferdig. Årsplanen vil bli distribuert før påske.
Aktivitetsplanen kan lastes ned/leses her, eller i kalenderen til høyre.

Aktivitetsplan 2019

Aktivitetsplan 2019

Hvem var P H Essendrop?

Tor Laache hadde et interessant innlegg på Julemøtet i 2018 med tittelen » Hvem var P H Essendrop?» Artikkelen omhandler stabbursklokka på Østre Åmoter og er gjengitt under. God lesning.

Artikkel

Stabbursklokka på Østre Åmot

Vellykket Julemøte

23.november avholdt historielaget sitt årlige julemøte. det var ca 66. påmeldte. det gikk i blodklubb, syltelabber, lungemos, skranglepøse samt hjemmebakt brød. Noe i glasset ble det også.

Kø for å få noen godbiter..

Ragnhild Ruud fikk Romerike historielags hederstegn, og Finn Ole Stokker ble æresmedlem i Gjerdrum historielag.