Bok om Hakadal jernverk til salgs for kr 100

Historielaget besøkte nylig Hakadal jernverk. Det er skrevet en bok om jernverket:
«Forvalter Nicolaus Magnus Widerberg (1777-1841) En blomstringstid for Hakadals  Jernverk”.  Bjørn M. Elgstøen. 2004.

Hvis noen ønsker å kjøpe boken kan de ta kontakt med Ola Kroken. 90062675

Boken kan også kjøpes fra Nittedal Historelag sin hjemmeside  

Gammel skog funnet under bygging av rv. 120 Gjerdrum (1969)

Drøye 7200 år gml. skog ble i 1969 gravd frem av en bulldoser ca. 4-5 m under terrengoverflaten i vegskjæringen ca. 200 m sør for Helen bru i forbindelse med bygging av veganlegget rv. 120 Backervillaen – Hellen.

I år (2023) lykkes det å få trevirket overlevert og undersøkt ved NTNU i Trondhjem for aldersdatering. Rapporten derfra viser 7 kalibrerte C14-tester som viser dateringsresultater sprikende mellom 5175 – 5291 f.Kr. altså ca. 7200 – 7300 år gammelt skog mest sannsynlig alm.
Du kna lese hele beskrivelsen av funnet i vedlagte fil

God Lesning

Per Bjortjønnli
(Pensjonert ingeniør og tidl. anleggslederleder i det gamle Statens Vegvesen, Akershus.)

Gammel skog
Les Artikkel

Anton Ask og bilde fra Gjerdrum

Eigil Rud har skrevet en artikkel om Anton Ask, og bildet som skal være fra Ask.
Eigil skriver «
Nær sagt alle med litt fartstid i Gjerdrum har vel merket seg dette bildet, betegnet som
«Fotoperlen fra Ask». Registrerte opplysninger i fotobasen ved Akershusmuseet forteller at
det her er drevet handelsvirksomhet fra 1866 til 1920, da landhandelen ble solgt til det nye
Gjerdrum Samvirkelag.»


Foto: Ukjent. Eier: Museene i Akershus www.mia.no 

Eigil funderer på hvordan dette bildet, uten forbehold, kunne bli knyttet til Ask.  Men det fins neppe noe godt svar.

God lesing.

Anton Ask

 

To artikler fra Krigen

Tor Laache har skrevet to artikler fra krigen.
Den ene er fra øyenvitne i Finnmark. Her tar han utgangspunkt i brev som hans tante Ragnhild mottok  fra brevvenn på 40 tallet. Tor mener at innholdet bør publiseres  da dette er en ekte øyenvitneskildring fra brenningen av Finnmark

Øyenvitne Finnmark
Øyenvitne Finnmark

Den andre er «Da krige var slutt». Tor ha gjennomgått mange aviser i Nasjonalbibliotekets «avissamlinger på nett» etter artikler om Gjerdrum .  Tor sier artikkelen er å «Klippe sammen
likt og ulikt fra gamle dager.

Da krigen vara slutt
Da krigen var slutt


God lesning

Årsmøte i Gjerdrumhistorielag 15.mars 2023

Det avholdes årsmøte i Gjerdrumhistorielag.
     Dato: onsdag 15.mars 2023
     Sted: Gjerdrum kulturhus -Toriskolen
    Tidspunkt: kl 19:00

  • Årsmøte
  • Kaffi-kaker
  • Vidar Hansen forteller: Oppvøksi på Toso. Hva vi unga dreiv med, og litt om noen småplasser søafor.

Årsmøtepapirer og utkast til arbeidsplan er vedlagt som PDF.
Årsmøtet er åpent. Alle interesserte er hjertelig velkomne.

Styret

Årsmøtepapirer 2023
Utkast til arbeidsplan 2023

Fire voksne herrer forteller

Gjerdrum historielag fylte 70 år i 2022.  I forbindelse med kulturukene  hadde Gjerdrum historielag medlemsmøte med tema «Hvordan har bygda vår endret seg i de åra historielaget har eksistert? «
Vi inviterte 4 voksen herrer til å fortelle om endringer på 70-80 og 90 tallet.
Gårdbruker Finn Stokker,  kommunelege Axel Valen-Sendstad, kommuneingeniør Per Frei Larsen og lærer og rektor Rolf Alkvist fortalte om hvordan bygda har endret seg.
Tor Laache har oppsummert noe av det som ble formidlet.

Fire godt voksne herrer oppsummerer
Fire godt voksne herrer oppsummerer