Åpent møte -Gjerdrum kirke 26. april kl.18.30

Åpent møte i samarbeid med Gjerdrum Kirkeforum i Gjerdrum kirke.
Tema er kirka sjøl – Gjerdrums eldste bygg fra 1686.
Bygget, inventaret og symbolikken v/ sogneprest Jakob Furuseth. Videre skal vi snakke om fogden og kirkebyggeren Anders Simonsen og det blir underholdning i form av 100 år gammel lokal messingmusikk. Kaffe.

Vel møtt  

Invitasjon
Invitasjon

Referat fra årsmøte 2022

Årsmøte i Gjerdrum Historielag ble avholdt 10.mars 2022. 
Styret i Gjerdrum Historielag har etter årsmøtet 2022 følgende sammensetning.

Leder : Tor Laache, gjenvalg for 1 år
Nestleder:. Mona Engell (ikke på valg)
Styremedlem: Terje Brodal, gjenvalg for 2 år.
Styremedlem: Terje Sagen, gjenvalg for 1 år.
Styremedlem: Tone Øvergaard, gjenvalg for 2 år
Varamedlem: Stein Sørum, gjenvalg for2 år
Varamedlem: Elisabeth Huser (ikke på valg)
Kasserer: Per Olav Rustad er ikke medlem av styret, og derfor ikke på valg, men
møter på styremøter etter styrets/eget initiativ.
• Valg av revisor :
Tor Gjertsen enstemmig gjenvalgt for 1 år

Referat og årsmøte dokumentene kan leses og lastes ned her.
Referat 2022

Årsmøte Gjerdrum Historielag 10. mars 2022

Det avholdes årsmøte i Gjerdrum Historielag 10.mars kl 19:00 på Gjerdrum Kulturhus.

 

 

 

 

 

Årsmøtesaker:

 1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av årsberetning for 2021
 3. Godkjenning av regnskap for 2021 med revisjonsberetning
 4. Valg:
 • Valg til styret
 • Valg av revisor
 • Valg av utsendinger til årsmøtet i Romerike Historielag
 • Valg av nytt medlem i valgkomiteen
 1. Forslag til arbeidsplan for 2022 – innspill fra årsmøtet
 2. Behandling av evt. innkomne forslag

Etter at årsmøtesakene er gjennomført, vil det bli servert kaffe/kaker.
Deretter vil Hans Heni fortelle om Krohn-slekta og historien om Krohn-villaen.

Årsmøtet er åpent. Alle interesserte er hjertelig velkomne.

Dokumenter:

Årsmøtepapirer
Årsmøte papirer (11 sider)
 • Årsmøteinnkalling: 
 • Årsmelding 2021
 • Regnskap 2021
 • Valgkomiteens innstilling.
 • Arbeidsplan 2022

Styret

 

Førjulstreff 3.desemberkl 18:30

Tradisjonelt julemøte med servering av vår kjente førjulsmeny på Kulturhuset.
Inngang kr.300. Vi håper medlemmene og andre slutter opp, og blir med og «tar tilbake» tradisjonene vi hadde før pandemien!
Påmelding til Tone Øvergaard, telefon: 412 62 957 el. e-post: tone.overgaard@gmail.com innen 15. november. (Meld deg på nå!)