Flåen. Hva betyr ordet? Kan noen Hjelpe?

I Gjermåa var det var minst 3 flåer: Horkaflåen, Kvernstuflåen og Sandskjærflåen. Og da betyr det igjen at Flåen ikke nødvendigvis er et egennavn, men kan også være et fellesnavn. I så fall: Hva er en flå? Kan noen hjelpe? Les mine kommentarer

Hilsen en grublende
Tor Laache i «koronatiden» april 2020

Flåen

Vann i mjølka?

Tor Laache har gjennomgått styreprotokollene til Hønsen Meieri og skrevet en interessant artikkel om da det var mistanke om vann i mjølka på 1930 tallet. 
God lesning.

Hønsen Meieri
Hønsen Meieri 1914 Foto:Narve Skarpmo
Vann i mjølka.pdf
Vann i mjølka

Årsmelding og regnskap for 2019 godkjent

Årsmøte skulle avholdes 12.mars. Papirene var sendt ut elektronisk/på papir i forkant. Grunnet Corona pandemien ble årsmøte avlyst.  Styret bestemte at årsberetning og regnskap kunne godkjennes elektronisk. Alle medlemmer fikk derfor SMS med beskjed om at årsmeldingen var tilgjengelig på hjemmesiden og at medlemmene kunne gi sine kommentarer innen 15. april 2020. 

Styret har mottatt noen kommentarer som blir vurdert og endelig versjon av årsberetningen vil bli publisert.

Vedtak:

  • Årsberetningen er godkjent
  • Regnskapet er godkjent
  • Kontingent økning på Kr.25 er vedtatt.
  • Sittende styre fortsetter i 2020-2021 da valg ikke kan avholdes

Styret kommer med ny informasjon og  årsplan når vi vet mer om hvordan Corna pandemien påvirker historielaget.
Styret

Årsmøte 2020- Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2019 Årsmøte papirer

Årsmøte papirer

Kjære medlem i Gjerdrum Historielag
Grunnet Koronavirus ble vårt årsmøte 12. mars 2020 utsatt. Styret ønsker å få årsmelding og regnskap for 2019 godkjent og bruker derfor vår web løsning.
Valg vil ikke gjennomføres og nåværende styre fortsetter 1 år til.

Årsprogrammet for 2020 vil nok endres betydelig eller utgå, men følg med på vår hjemmeside. 
SMS er sendt til alle medlemmer og du kan komme med dine kommentarer her innen 15.april .

mvh Styret

Kommentarer til godkjenning av årsberetning og regnskap 2019

Navn
Mobiltelefon
E-post*
Årberetning: Ingen kommentarHar kommentarer
Hvilke deler av årsberetning 2019 har du kommentarer til? Årsmelding tekstRegnskapKontigent økning på Kr.25
Er du medlem av Gjerdrum Historielag? JaNei
Kommentarer eller spørsmål til Årsberetning

* Påkrevd
mvh Styret

Årsmøte er Avlyst


Kveldens årsmøte i Gjerdrum Historielag er avlyser p. g. av Corona smitte. Mange av våre medlemmer er  i risikogruppen.

Årsmøte avholdes på et senere tidspunkt.
Styret

Vellykket skogdag 2020

Det var en fin ramme rundt Skogdagen 1.mars. Både store og små hygget seg. 

Hest i arbeid
« 1 av 17 »

Klikk på bilde for å vise «store» bilder.

Foto: Simen Rustad, Tor Laache og Terje Sagen

Årsmøte i Gjerdrum Historielag

Årsmøtet i Gjerdrum historielag avholdes på Kulturhuset torsdag 12. mars kl. 19:00.

Vedlagt finner dere innkalling, årsberetning, regnskap, innstilling fra valgkomiteen og forslag til årsplan. 
I tillegg til vanlige årsmøtesaker, får vi etter kaffepausen treffe den nyansatte bygdebokforfatteren, og vi får et historisk innslag om teglverksdrift i Holter.

 

Årsmøtepapirer

Siste nytt

Ny Artikkel: Tor Laache har skrevet en ny artikkel om Almanakken 1877. Artikkelen finnes under «Artikler» og kan åpnes her (Klikk: Almanakken 1877)

«Skogdag på gamlemåten»: 1. mars kl. 13:00-16:00 Harasletta

Årsmøte 2020: torsdag 12. mars kl. 19:00 på kulturhuset.
Mer informasjon kommer senere.