Referat fra årsmøte 2022

Årsmøte i Gjerdrum Historielag ble avholdt 10.mars 2022. 
Styret i Gjerdrum Historielag har etter årsmøtet 2022 følgende sammensetning.

Leder : Tor Laache, gjenvalg for 1 år
Nestleder:. Mona Engell (ikke på valg)
Styremedlem: Terje Brodal, gjenvalg for 2 år.
Styremedlem: Terje Sagen, gjenvalg for 1 år.
Styremedlem: Tone Øvergaard, gjenvalg for 2 år
Varamedlem: Stein Sørum, gjenvalg for2 år
Varamedlem: Elisabeth Huser (ikke på valg)
Kasserer: Per Olav Rustad er ikke medlem av styret, og derfor ikke på valg, men
møter på styremøter etter styrets/eget initiativ.
• Valg av revisor :
Tor Gjertsen enstemmig gjenvalgt for 1 år

Referat og årsmøte dokumentene kan leses og lastes ned her.
Referat 2022

Årsmøte Gjerdrum Historielag 10. mars 2022

Det avholdes årsmøte i Gjerdrum Historielag 10.mars kl 19:00 på Gjerdrum Kulturhus.

 

 

 

 

 

Årsmøtesaker:

 1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av årsberetning for 2021
 3. Godkjenning av regnskap for 2021 med revisjonsberetning
 4. Valg:
 • Valg til styret
 • Valg av revisor
 • Valg av utsendinger til årsmøtet i Romerike Historielag
 • Valg av nytt medlem i valgkomiteen
 1. Forslag til arbeidsplan for 2022 – innspill fra årsmøtet
 2. Behandling av evt. innkomne forslag

Etter at årsmøtesakene er gjennomført, vil det bli servert kaffe/kaker.
Deretter vil Hans Heni fortelle om Krohn-slekta og historien om Krohn-villaen.

Årsmøtet er åpent. Alle interesserte er hjertelig velkomne.

Dokumenter:

Årsmøtepapirer
Årsmøte papirer (11 sider)
 • Årsmøteinnkalling: 
 • Årsmelding 2021
 • Regnskap 2021
 • Valgkomiteens innstilling.
 • Arbeidsplan 2022

Styret

 

Førjulstreff 3.desemberkl 18:30

Tradisjonelt julemøte med servering av vår kjente førjulsmeny på Kulturhuset.
Inngang kr.300. Vi håper medlemmene og andre slutter opp, og blir med og «tar tilbake» tradisjonene vi hadde før pandemien!
Påmelding til Tone Øvergaard, telefon: 412 62 957 el. e-post: tone.overgaard@gmail.com innen 15. november. (Meld deg på nå!)

Medlemsinfo og revidert program 2021 – Gjerdrum historielag

Restriksjonene vedr. koronapandemien er i ferd med å letne. Gjerdrum Historielag har nå hatt sine to første fysiske styremøter på over et halvt år. Styret har gjennomgått arbeidsplanen som ble vedtatt av det digitale årsmøtet i vinter. Vi har måttet stryke noen av postene; bl.a. overnattingsturen. Men vi har nå datofestet flere andre arrangementer:

Møter/vandringer:
Søndag 29. august:
Ryggsekktur. Søndag 29. august  –  Oppstart kl.13.00  –  Ved parkeringen til Lysdammen.
Langs almenningsvegen : Myrer, vanger og «plasser»  i nærområdet.
Bl.a. Sørumsmåsan,( istedenfor på Breimåsan,  som annonsert tidligere) Jørnsvangen, Olstadvangen, Prestlykkja.

Vi går for det meste på veg, og det er en lett tur. Avstand Lysdammen-Busterudvegen, med stopp underveis. Litt forklaring på navn, og selvfølgelig  litt lokalhistorie.
Vi skal stikke torv ved Sørumsmåsan, ved Per Olav Rustad og Tor Laache.
Kaffestopp ved Prestlykkja.

Vel møtt😊
Ryggsekkgruppa

Søndag 10. oktober:
Ryggsekktur. Frammøte i vegkrysset Nittebergvegen/ Løvstadvegen kl.13.00. Tidl. direktør ved Norsk Vegmuseum Geir Paulsrud kommer for å snakke om generalvegmester Georg Krogh, som bodde på Nitteberg på 1700-tallet. Vi skal også ta opp vegstellet i gamle dager. Vi skal vandre til Løvstad og bl.a. snakke om samkvemmet med Holter og Ullensaker. Her ble hengebrua over Leira i si tid hyllet med et eget dikt! Varighet ca. 2,5 timer.
Fredag 3. desember kl.18.30:
Tradisjonelt julemøte med servering av vår kjente førjulsmeny på Kulturhuset. Inngang kr.300. Vi håper medlemmene og andre slutter opp, og blir med og «tar tilbake» tradisjonene vi hadde før pandemien! Påmelding til Tone Øvergaard, telefon: 412 62 957 el. e-post: tone.overgaard@gmail.com innen 15. november. (Meld deg på nå!)

Slektsgranskingskurs:
Det er kommet flere påmeldinger til å delta i et slektsgranskingskurs fra høsten av. Mette Tandberg og Aud Siri Hønsen Huseby vil være kursledere.

 • 30/9, 14/10 og 28/10
 • kl 18:30-21:00
 • Sted: Kulturhuset
 • Kursavgift 150 kr.
 • Kontakt Tone Øvergaard, tlf. 412 62 957.

I tillegg jobbes det med et møte om  bygdeboka og et møte om Gjerdrum kirke. Datoer kommer senere 

Annet:
Historielaget har i 2020 etablert ei lita gruppe frivillige som jobber med planer for merking og skilting av flere kulturminner i bygda. Gruppa ønsker seg ytterligere frivillige deltakere. Er du interessert? Kontakt Stein Sørum tlf. 950 54 349.

Historielaget ønsker å samle inn gjenstander og minner fra annen verdenskrig til en liten utstilling på Kulturhuset. Har du noe du tror kunne være av interesse for dette prosjektet, og som du er villig til å låne ut? Kontakt da Mona Engell, tlf. 976 31 877.
Les hele brevet her: Medlemsinfo og revidert program 2021 – Gjerdrum historielag