Årsmøte 2021- Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2020 Årsmøte papirer

Årsmøte papirer

Kjære medlem i Gjerdrum Historielag
Grunnet Koronavirus kan vi ikke avholde fysisk årsmøte. Det å ha digitalt møte vil være vanskelig for flere, derfor blir årsmøte avholdt ved å be medlemmene lese igjennom og godkjenne årsmøte papirer inklusive valg.
Styret ønsker å få årsmelding og regnskap for 2020 godkjent og bruker derfor vår web løsning.  Valget  gjennomføres også digitalt.

Årsprogrammet for 2021 vil nok endres betydelig eller utgå, men følg med på vår hjemmeside. 
SMS blir sendt til alle medlemmer og du kan komme med dine kommentarer her innen 20.mars 2021

mvh Styret

Kommentarer til godkjenning av årsberetning og regnskap 2020

Navn
Mobiltelefon
E-post*
Årberetning:

Godkjenner Årsmelding 2020Godkjenner ikke årsmelding 2021
Hvilke deler av Årsmøte for 2020 har du kommentarer til?
Årsmelding for 2020
Regnskap med revisjonsberetning for 2020
Arbeidsplan for 2021
Innstilling fra valgkomiteen

Er du medlem av Gjerdrum Historielag? JaNei
Kommentarer eller spørsmål til Årsberetning

* Påkrevd
mvh Styret

Medlemsbrev november 2020

Kjære medlem
Gjerdrum historielag må som samfunnet ellers tilpasse seg den situasjon vi har med koronasmitte. 
Vi har dessverre måtte avlyse flere møter, inkludert vårt tradisjonelle julemøte.

Siden vi ikke kan ha fysiske møter vil styret derfor informere sine medlemmer gjennom SMS og medlemsbrev.
Styret håper at den situasjon vi befinner oss i går over og at vi kan møtes i 2021.

mvh
Styret i Gjerdrum Historielag

Les Medlemsbrev her

Gjerdrum Høyre 60 år! (2015)

Den følgende presentasjonen ble laget av Gjerdrum Høyre da lokallaget fylte 60 år i 2015.
Den første delen beskriver hvordan det politiske styret var organisert fra slutten av 1800-tallet og framover, hvilke lokale partier som fantes og styrkeforholdet mellom disse, og til slutt litt om prosessen som førte fram til at Gjerdrum Høyre ble stiftet. 
I den andre delen får vi Høyres beskrivelse av viktige saker og situasjoner i lokalpolitikken gjennom de siste 30-40 årene. Her er det liten tvil om at andre aktører ville beskrive dette på en annen måte. Historielaget  understreker at vi ikke ønsker å ta stilling i disse sakene, men håper at vi på sikt kan publisere tilsvarende jubileumsberetninger fra andre politiske partier i bygda vår, slik at alternative situasjonsbeskrivelser også kommer fram.

Gjerdrum Historielag, november 2020.

Les Artikkel

Aktivitetsplan høst 2020

Programmet for høsten 2020 er ferdig. Grunnet Corona er aktiviteten i historielaget noe redusert. Programmet kan leses/lastes ned her (Klikk) Aktivitetsplan 2020 eller under fanen Program/Aktivitetsplan. 

Gjerdrum historielag følger til enhver tid de retningslinjer som gjelder for Corona. Vi gjør Coronatilpasninger under alle arrangementer. Endringer i smittevernreglene kan medføre at programmet må forandres. Følg med på hjemmesiden vår!

Tyrefekting på Kogstadvangen

Arne Granheim (født 1938) har kontaktet historielaget med en historie han ønsker å dele med oss. Bakgrunnen er at det gamle seterhuset i år er blitt reist igjen på Kogstadvangen i allmenninga. Arne Granheim er barnebarnet til de siste seterfolka i Gjerdrum. De holdt til på Kogstadvangen og het Mathilde og Sigvart Kogstad.

Tor har skrevet ned historien. God lesing.

Tyrefekting på Kogstadvangen
Tyrefekting på Kogstadvangen

Hønsen Meieri

Gjennom 5 år har historielaget vært på rundtur i Gjerdrums gamle meieri- (og skole-) kretser. Vi skriver 2020, og er nå kommet til det siste meieriet: Hønsen Meieri.

God Lesing.
Tor Laache
Hønsen Meieri 

Hønsen Meieri
Les artikkel

Hønsen Meieri 1914 Foto: Narve Skarpsno