KULTURUKENE-OLAVSMONOLOGEN 24.oktober

Gjerdrum historielag har sammen med Gjerdrum kirkeforum engasjert Sven Tindberg for å fremføre Olavsmonologen. Gjerdrum kirke Tirsdag 24.oktober 2023 kl 19:00. Billetter Kr 150- kjøpes ved inngangen .
Vel møtt.

Dammer i Gjerdrum fra 2009 Digital versjon

Dammer i Gjerdrum 2009
Dammer i Gjerdrum 2009

Gjerdrum historielag utga heftet «Dammer i Gjerdrum» i forbindelse med at Miljøverndepartementet hadde foreslått at Kulturminnedagen i 2009 skal vies ”Vatn og kulturminner fra dagliglivet”. Gjerdrum Historielag fulgte oppfordringen ved å gi ut heftet ”Dammer i Gjerdrum”. Hefte er nå tilgjengelig i digital form.

Klikk (Dammer i Gjerdrum)

Bok om Hakadal jernverk til salgs for kr 100

Historielaget besøkte nylig Hakadal jernverk. Det er skrevet en bok om jernverket:
«Forvalter Nicolaus Magnus Widerberg (1777-1841) En blomstringstid for Hakadals  Jernverk”.  Bjørn M. Elgstøen. 2004.

Hvis noen ønsker å kjøpe boken kan de ta kontakt med Ola Kroken. 90062675

Boken kan også kjøpes fra Nittedal Historelag sin hjemmeside  

Gammel skog funnet under bygging av rv. 120 Gjerdrum (1969)

Drøye 7200 år gml. skog ble i 1969 gravd frem av en bulldoser ca. 4-5 m under terrengoverflaten i vegskjæringen ca. 200 m sør for Helen bru i forbindelse med bygging av veganlegget rv. 120 Backervillaen – Hellen.

I år (2023) lykkes det å få trevirket overlevert og undersøkt ved NTNU i Trondhjem for aldersdatering. Rapporten derfra viser 7 kalibrerte C14-tester som viser dateringsresultater sprikende mellom 5175 – 5291 f.Kr. altså ca. 7200 – 7300 år gammelt skog mest sannsynlig alm.
Du kna lese hele beskrivelsen av funnet i vedlagte fil

God Lesning

Per Bjortjønnli
(Pensjonert ingeniør og tidl. anleggslederleder i det gamle Statens Vegvesen, Akershus.)

Gammel skog
Les Artikkel

Anton Ask og bilde fra Gjerdrum

Eigil Rud har skrevet en artikkel om Anton Ask, og bildet som skal være fra Ask.
Eigil skriver «
Nær sagt alle med litt fartstid i Gjerdrum har vel merket seg dette bildet, betegnet som
«Fotoperlen fra Ask». Registrerte opplysninger i fotobasen ved Akershusmuseet forteller at
det her er drevet handelsvirksomhet fra 1866 til 1920, da landhandelen ble solgt til det nye
Gjerdrum Samvirkelag.»


Foto: Ukjent. Eier: Museene i Akershus www.mia.no 

Eigil funderer på hvordan dette bildet, uten forbehold, kunne bli knyttet til Ask.  Men det fins neppe noe godt svar.

God lesing.

Anton Ask

 

To artikler fra Krigen

Tor Laache har skrevet to artikler fra krigen.
Den ene er fra øyenvitne i Finnmark. Her tar han utgangspunkt i brev som hans tante Ragnhild mottok  fra brevvenn på 40 tallet. Tor mener at innholdet bør publiseres  da dette er en ekte øyenvitneskildring fra brenningen av Finnmark

Øyenvitne Finnmark
Øyenvitne Finnmark

Den andre er «Da krige var slutt». Tor ha gjennomgått mange aviser i Nasjonalbibliotekets «avissamlinger på nett» etter artikler om Gjerdrum .  Tor sier artikkelen er å «Klippe sammen
likt og ulikt fra gamle dager.

Da krigen vara slutt
Da krigen var slutt


God lesning