Vellykket Bygdekveld om Veger langs Åsen, og ide om motorvei gjennom Gjerdrum

Det var nesten 70 fremmøtte på Bygdemøte – «Vegene langs åskanten».
Før vegen fra Fjellgrinda til Eikeberg ble anlagt sist på 1960-tallet. Hvor gikk veiene? Hvem bodde langs åsen? Adkomsten til allmenninga. Hyttene byfolk hadde i Himfjella.

Terje Brodal

Terje Brodal kåserte med støtte fra Lars Brodal og Grete Karlsen.

Grete Karslen

Etter kaffipausen fortalte Vidar Hansen om T. Trulsruds ide og skisse for motorvei fra Oslo til Mjøsa gjennom Gjerdrum.
Vidar fortalte også noen interessante historier om T. Trulsrud.

Vidar Hansen

Årsplan 2019

Årsplanen til Gjerdrum historielag er ferdig. Årsplanen vil bli distribuert før påske.
Aktivitetsplanen kan lastes ned/leses her, eller i kalenderen til høyre.

Aktivitetsplan 2019

Aktivitetsplan 2019

Hvem var P H Essendrop?

Tor Laache hadde et interessant innlegg på Julemøtet i 2018 med tittelen » Hvem var P H Essendrop?» Artikkelen omhandler stabbursklokka på Østre Åmoter og er gjengitt under. God lesning.

Artikkel

Stabbursklokka på Østre Åmot

Vellykket Julemøte

23.november avholdt historielaget sitt årlige julemøte. det var ca 66. påmeldte. det gikk i blodklubb, syltelabber, lungemos, skranglepøse samt hjemmebakt brød. Noe i glasset ble det også.

Kø for å få noen godbiter..

Ragnhild Ruud fikk Romerike historielags hederstegn, og Finn Ole Stokker ble æresmedlem i Gjerdrum historielag.

 

Gjerdrumsdagene 2018 -en suksess

Årets Gjerdrumsdag ble en suksess for Gjerdrum Historielag.

Styremedlem Mona Engell fikk Gjerdrumsprisen 2018, og historielaget vervet 12 nye medlemmer og solgte tilsvarene antall bøker.
Fokus var å markedsføre prosjektet med å få på plass bind 5 av bygdeboka Gjerdrum 1940 og frem til idag.  Møte tirsdag 12.juni kl 1900 på Kulkturhuset

Mona Engell mottok 9.juni Gjerdrumsprisen.
Mona har i en årrekke bidratt med frivillige innsats til det beste for folk i Gjerdrum. Gjennom sitt store sosiale engasjement og empatiske væremåte, kombinert med mye pågangsmot og gjennomføringskraft, har hun ytt en innsats helt utenom det vanlige.
I Historielaget har hun vært en aktiv deltaker, hatt ulike verv og blant annet startet turgruppa «Ryggsekken», som fremdeles arrangerer populære turer iblandet bygdehistorie. Mona har også sittet to perioder i kommunestyret på 2000-tallet for arbeiderpartiet.
Les mer om Gjerdrumsprisen 2018

Mona Engell er en verdig vinner av Gjerdrumsprisen!

Gjerdrumsprisen 2018

Aktivitetsplan 2018

Da er aktivitetene for 2018 planlagt. Det er mye spennende, både turer i Allmenningen og til Hamar  samt interessante foredrag. Året avsluttes som vanlig med Førjulstreff med mat og noko attåt.

Historielaget har iår spesiell fokus på Bind 5 av bygdeboka. Vi ønsker at økonomien og prosjektet kommer på plass.
Tema er  fra 1940 og frem til idag.

Klikk her for program     
Klikk her for å laste ned program. 

Klikk for å gå til Aktivitetsplan/program 2018

Klikk her for program høsttur til Hamar

Høsttur til Hamar