Medlemskap

Ønske om medlemskap i Gjerdrum historielag
Medlemskapet for 2020 er NOK 200.

Ønske om medlemskap i Gjerdrum historielag
Postnummer

Kontonummer:
0532.29.69491