Arbeidsgrupper

Gjerdrum historielag har flere arbeidsgrupper som gjør en betydelig innsats. Les mer om  de forskjellige arbeidsgruppene under linken Arbeidsgrupper