Æresmedlemmer

Jens Thori  (2014)

Jens Thori ble under feiringa av sin 90 års dag tildelt æresmedlemskap i Gjerdrum Historielag. Styrets begrunnelse er blant annet mange års virke som styremedlem og leder, samt skriving av artikler og bidrag på arrangementer på Gamle Hvam og Romerike Historielags hus.

Olaf Severin Bakken (2008)

Fikk for allsidig arbeid i historielaget i tre tiår. Spesielt takker vi for de mange lokalhistoriske artikler, og tyding og tilrettelegging av gamle dokumenter. En stor gave til bygda!

2008