Æresmedlemmer

Finn Ole Stokker (2018)

Finn Stokker ble under julemøte tildelt æresmedlemskap i Gjerdrum Historielag. Styrets begrunnelse er blant annet mange års virke som styremedlem, bygdebok komité, hans interesse for å ta vare på gamle ting/redskaper og hans iver for fotografering og bidrag til  lokalhistorien.

Olaf Severin Bakken (2008)

Fikk for allsidig arbeid i historielaget i tre tiår. Spesielt takker vi for de mange lokalhistoriske artikler, og tyding og tilrettelegging av gamle dokumenter. En stor gave til bygda!

2008

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.