Æresmedlemmer

Anne Thori Kogstad (2022)

Fikk for langvarig innsats for lokalhistorien og formidling av denne kunnskapen i Gjerdrum. I dette inngår mange år i styret; bl.a. 13 år som leder. Videre for deltakelse og ledelse av bygdebokkomiteen for bind 4 og 5, navnekomiteen og arbeid med etablering av lokalhistorisk arkiv.

Finn Ole Stokker (2018)

Finn Stokker ble under julemøte tildelt æresmedlemskap i Gjerdrum Historielag. Styrets begrunnelse er blant annet mange års virke som styremedlem, bygdebok komité, hans interesse for å ta vare på gamle ting/redskaper og hans iver for fotografering og bidrag til  lokalhistorien.

Olaf Severin Bakken (2008-2023)

Fikk for allsidig arbeid i historielaget i tre tiår. Spesielt takker vi for de mange lokalhistoriske artikler, og tyding og tilrettelegging av gamle dokumenter. En stor gave til bygda!

2008