Om Historielaget

Status: 1. januar 2020
Medlemmer: 207
Kontigent: 200 NOK

Gjerdrum Historielag ble stiftet i 1952.
 
Laget har som formål å fremme interesse for bygdas kultur og historie, og øke kunnskapen om levesett og arbe
idsvilkår i tidligere tider. Gjennom våre aktiviteter ønsker vi å bidra til lokal tilhørighet og kulturell forankring. Vi arrangerer turer, kulturvandringer, temamøter, utstillinger m.m.
 Laget er medlem av Romerike Historielag, som utgir medlemsbladet Skytilen.

Andre oppgaver Historielaget er engasjert i registrering, bevaring og merking av kulturminner registrering og aktiv bruk av gamle stedsnavn utvikling av lokalarkiv og museums samling i biblioteket registrering av gamle fotografier, brev, protokoller etc. intervjuer og annen innsamling av kildemateriale fra vår nære fortid formidling av lokalhistorie gjennom kontakt med skolene omvisninger og fortelleroppdrag for grupper og foreninger publisering av lokalhistoriske artikler (i Menighetsbladet og Skytilen) bygdebok for Gjerdrum, siste bind dugnadsarbeid på Kulturhuset restaurering av midtre Askdammen. Samarbeidsprosjekt m/Jeger- og Fiskerforeningen.

Den beskjedne markeringen av at historielaget hadde rundet 50 år, skjedde på «førjulstreffet» på Harastua den 4. desember 2003. Vedlegget (i Word-format) er «vår historie», som ble utdelt der etter et foredrag av Anne T. Kogstad.

Artikkel Gjerdrum historielag 50 år

Organisasjonsnummer: 993210900