Kulturgruppa

Kulturgruppa jobber med flere prosjekter. Bla. stier og klopper.

Gruppa består av:

  • Kjell Rud
  • m.fl