Medlemsinfo og revidert program 2021 – Gjerdrum historielag

Restriksjonene vedr. koronapandemien er i ferd med å letne. Gjerdrum Historielag har nå hatt sine to første fysiske styremøter på over et halvt år. Styret har gjennomgått arbeidsplanen som ble vedtatt av det digitale årsmøtet i vinter. Vi har måttet stryke noen av postene; bl.a. overnattingsturen. Men vi har nå datofestet flere andre arrangementer:

Møter/vandringer:
Søndag 29. august:
Ryggsekktur. Søndag 29. august  –  Oppstart kl.13.00  –  Ved parkeringen til Lysdammen.
Langs almenningsvegen : Myrer, vanger og «plasser»  i nærområdet.
Bl.a. Sørumsmåsan,( istedenfor på Breimåsan,  som annonsert tidligere) Jørnsvangen, Olstadvangen, Prestlykkja.

Vi går for det meste på veg, og det er en lett tur. Avstand Lysdammen-Busterudvegen, med stopp underveis. Litt forklaring på navn, og selvfølgelig  litt lokalhistorie.
Vi skal stikke torv ved Sørumsmåsan, ved Per Olav Rustad og Tor Laache.
Kaffestopp ved Prestlykkja.

Vel møtt😊
Ryggsekkgruppa

Søndag 10. oktober:
Ryggsekktur. Frammøte i vegkrysset Nittebergvegen/ Løvstadvegen kl.13.00. Tidl. direktør ved Norsk Vegmuseum Geir Paulsrud kommer for å snakke om generalvegmester Georg Krogh, som bodde på Nitteberg på 1700-tallet. Vi skal også ta opp vegstellet i gamle dager. Vi skal vandre til Løvstad og bl.a. snakke om samkvemmet med Holter og Ullensaker. Her ble hengebrua over Leira i si tid hyllet med et eget dikt! Varighet ca. 2,5 timer.
Fredag 3. desember kl.18.30:
Tradisjonelt julemøte med servering av vår kjente førjulsmeny på Kulturhuset. Inngang kr.300. Vi håper medlemmene og andre slutter opp, og blir med og «tar tilbake» tradisjonene vi hadde før pandemien! Påmelding til Tone Øvergaard, telefon: 412 62 957 el. e-post: tone.overgaard@gmail.com innen 15. november. (Meld deg på nå!)

Slektsgranskingskurs:
Det er kommet flere påmeldinger til å delta i et slektsgranskingskurs fra høsten av. Mette Tandberg og Aud Siri Hønsen Huseby vil være kursledere.

  • 30/9, 14/10 og 28/10
  • kl 18:30-21:00
  • Sted: Kulturhuset
  • Kursavgift 150 kr.
  • Kontakt Tone Øvergaard, tlf. 412 62 957.

I tillegg jobbes det med et møte om  bygdeboka og et møte om Gjerdrum kirke. Datoer kommer senere 

Annet:
Historielaget har i 2020 etablert ei lita gruppe frivillige som jobber med planer for merking og skilting av flere kulturminner i bygda. Gruppa ønsker seg ytterligere frivillige deltakere. Er du interessert? Kontakt Stein Sørum tlf. 950 54 349.

Historielaget ønsker å samle inn gjenstander og minner fra annen verdenskrig til en liten utstilling på Kulturhuset. Har du noe du tror kunne være av interesse for dette prosjektet, og som du er villig til å låne ut? Kontakt da Mona Engell, tlf. 976 31 877.
Les hele brevet her: Medlemsinfo og revidert program 2021 – Gjerdrum historielag

Årsmøte 2021- Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2020 Årsmøte papirer

Årsmøte papirer

Kjære medlem i Gjerdrum Historielag
Grunnet Koronavirus kan vi ikke avholde fysisk årsmøte. Det å ha digitalt møte vil være vanskelig for flere, derfor blir årsmøte avholdt ved å be medlemmene lese igjennom og godkjenne årsmøte papirer inklusive valg.
Styret ønsker å få årsmelding og regnskap for 2020 godkjent og bruker derfor vår web løsning.  Valget  gjennomføres også digitalt.

Årsprogrammet for 2021 vil nok endres betydelig eller utgå, men følg med på vår hjemmeside. 
SMS blir sendt til alle medlemmer og du kan komme med dine kommentarer her innen 20.mars 2021

mvh Styret

Kommentarer til godkjenning av årsberetning og regnskap 2020

Navn
Mobiltelefon
E-post*
Årberetning:

Godkjenner Årsmelding 2020Godkjenner ikke årsmelding 2021
Hvilke deler av Årsmøte for 2020 har du kommentarer til?
Årsmelding for 2020
Regnskap med revisjonsberetning for 2020
Arbeidsplan for 2021
Innstilling fra valgkomiteen

Er du medlem av Gjerdrum Historielag? JaNei
Kommentarer eller spørsmål til Årsberetning

* Påkrevd
mvh Styret

Medlemsbrev november 2020

Kjære medlem
Gjerdrum historielag må som samfunnet ellers tilpasse seg den situasjon vi har med koronasmitte. 
Vi har dessverre måtte avlyse flere møter, inkludert vårt tradisjonelle julemøte.

Siden vi ikke kan ha fysiske møter vil styret derfor informere sine medlemmer gjennom SMS og medlemsbrev.
Styret håper at den situasjon vi befinner oss i går over og at vi kan møtes i 2021.

mvh
Styret i Gjerdrum Historielag

Les Medlemsbrev her

Gjerdrum Høyre 60 år! (2015)

Den følgende presentasjonen ble laget av Gjerdrum Høyre da lokallaget fylte 60 år i 2015.
Den første delen beskriver hvordan det politiske styret var organisert fra slutten av 1800-tallet og framover, hvilke lokale partier som fantes og styrkeforholdet mellom disse, og til slutt litt om prosessen som førte fram til at Gjerdrum Høyre ble stiftet. 
I den andre delen får vi Høyres beskrivelse av viktige saker og situasjoner i lokalpolitikken gjennom de siste 30-40 årene. Her er det liten tvil om at andre aktører ville beskrive dette på en annen måte. Historielaget  understreker at vi ikke ønsker å ta stilling i disse sakene, men håper at vi på sikt kan publisere tilsvarende jubileumsberetninger fra andre politiske partier i bygda vår, slik at alternative situasjonsbeskrivelser også kommer fram.

Gjerdrum Historielag, november 2020.

Les Artikkel

Aktivitetsplan høst 2020

Programmet for høsten 2020 er ferdig. Grunnet Corona er aktiviteten i historielaget noe redusert. Programmet kan leses/lastes ned her (Klikk) Aktivitetsplan 2020 eller under fanen Program/Aktivitetsplan. 

Gjerdrum historielag følger til enhver tid de retningslinjer som gjelder for Corona. Vi gjør Coronatilpasninger under alle arrangementer. Endringer i smittevernreglene kan medføre at programmet må forandres. Følg med på hjemmesiden vår!