Årsmøte 2024

Gjerdrum historielag avholdt årsmøte 21. mars 2024 med 28 fremmøtte.
Årsmøte ble avholdt ihht. innkallingen. Årsmelding og regnskap ble godkjent. Forslag til aktivitetsplan ble fremlagt.

 • kontingenten for 2024 er uendret på Kr. 300
 • Valg av styre:

  • Leder :                  Ola Kroken, gjenvalgt for 1 år
  • Nestleder:          Mona Engell (ikke på valg)
  • Styremedlem:  Terje Brodal (gjenvalgt for 2 år)
  • Styremedlem:  Terje Sagen (ikke på valg)
  • Styremedlem:  Tone Øvergaard (gjenvalgt for 2 år)
  • Varamedlem:    Stein Sørum (gjenvalgt for 2 år)
  • Varamedlem:    Elisabeth Huser (ikke på valg)

Kasserer:   Per Olav Rustad er ikke medlem av styret, og derfor ikke på valg, men møter på styremøter etter styrets/eget initiativ.  

Revisor: Tor Gjertsen ble enstemmig gjenvalgt for 1 år.
Valgkomite:  Anne Eskil Rasmussen var på valg og ble gjenvalgt for 3 år. Valgkomiteen bestå av Anne Eskil Rasmussen(3 år), Berte Marie Thorshaug (1 år) og Elisabeth Engø (2 år).

Utnevning av to nye æresmedlemmer i Gjerdrum historielag

Ragnhild Ruud og Eigil Rud ble tildelt æresmedlemskap for deres mangeårige virke og bidrag i historielaget. Begrunnelse for utnevnelsen er gjengitt i protokollen fra årsmøte.

 

 

 

 

 

 

Årsmøteprotokoll 2024

Les Årsmøteprotokoll

 

 

Årsmøte i Gjerdrum Historielag 2024

Det avholdes årsmøte i Gjerdrum Historielag.
    Dato: torsdag 21.mars 2024
     Sted: Gjerdrum kulturhus
    Tidspunkt: kl. 19:00

Årsmøtet i Gjerdrum Historielag holdes på Kulturhuset torsdag 21. mars kl 19:00.
Årsmøtet er åpent. Alle interesserte er hjertelig velkomne.

Årsmøte papirer 2024

 

 

Styret

Gårdsdrift og husholdning 1941-1944

Tor Laache har skrevet en artikkel basert på dagbøker som Dorthea Nordby skrev under krigen. Dorthea var ei av tantene til moren til Tor.
Dorthea og Gunvald Nordby kjøpte i 1928 gården Søndre Enger ved Leirsund i Skedsmo og dreiv denne fram til de solgte i 1952. Dorthea etterlatt seg nesten kontinuerlige dagboknotater for årene 1941 til 1944. Dagbøkene er en miks av daglig værmelding, rapporter om dagliglivet (inne og ute), om pengebruk, om sjukdom og religiøse grublerier.
Artikkelen er nok representativt for gårds livet under krigen.
God lesning.

  Klikk på bilde for å lese artikkel
Les Artikkel

 

Årsmøte i Gjerdrum Historielag 2024

Det avholdes årsmøte i Gjerdrum Historielag.
    Dato: torsdag 21.mars 2024
     Sted: Gjerdrum kulturhus
    Tidspunkt: kl. 19:00

Årsmøtet i Gjerdrum Historielag holdes på Kulturhuset torsdag 21. mars kl 19:00. Saker som dere ønsker skal behandles på årsmøtet skal meldes inn til styret seinest 21. februar.

Fullstendig saksliste og andre årsmøtepapirer vil bli lagt ut her på hjemmesida seinest 7. mars.

Årsmøtet er åpent. Alle interesserte er hjertelig velkomne.

Styret

Vi merker flere kulturminner

Som et bidrag for å synliggjøre flere av kulturminnene våre, ønsker historielaget å markere dem med informasjonsskilt ute i terrenget. For et par år siden ble det etablert ei egen «skiltgruppe» som fikk ansvaret for denne jobben. Nå er de første skiltene på plass.

For nesten 25 år siden ble det gjort en stor jobb med å rydde og merke alle setervangene i bygda. Det var friluftsgruppa Utsyn, som senere har gått inn som en del av Gjerdrum Historielag, som gjorde denne jobben. De satte opp skilt med en tekst som fortalte litt om den enkelte setra, og litt om seterdrifta i Gjerdrum på 1800-tallet. I tida etterpå har noen flere kulturminner blitt merket.  Langs  Konsta-traseen har det f.eks. kommet opp flere informasjonsskilt.

Det er mange flere kulturminner som bør markeres, og det er denne jobben som skiltgruppa nå er i gang med. Prosjektet for sommeren 2023 har vært ‘fossene langs Gjermåa’, og resultatet har blitt 8 nye informasjonsskilt som (i alt vesentlig) er plassert langs nedre del av Gjermåa. Kartet nedenfor viser hvor de nye skiltene er plassert.
(Klikk på bildet større kart)

Arkivgruppa støtter arbeidet med den nye bygdeboka

Gjerdrum historielag jobber med å samle inn bilder til den nye bygdeboka – Bind 5.
Bilde innsamling er omfattende og tar tid. Bygdebok komiteen får god støtte av arkivgruppa i dette arbeidet.

Ragnhild Ruud, Anne Karin Brandt, Tor Laache og Elisabeth Engø i arkivet
Elisabeth Engø, Finn Stokker, Vidar Hansen, Ragnhild Ruud, Anne Karin Brandt, og Tor Laache

 

KULTURUKENE-OLAVSMONOLOGEN 24.oktober

Gjerdrum historielag har sammen med Gjerdrum kirkeforum engasjert Sven Tindberg for å fremføre Olavsmonologen. Gjerdrum kirke Tirsdag 24.oktober 2023 kl 19:00. Billetter Kr 150- kjøpes ved inngangen .
Vel møtt.

Dammer i Gjerdrum fra 2009 Digital versjon

Dammer i Gjerdrum 2009
Dammer i Gjerdrum 2009

Gjerdrum historielag utga heftet «Dammer i Gjerdrum» i forbindelse med at Miljøverndepartementet hadde foreslått at Kulturminnedagen i 2009 skal vies ”Vatn og kulturminner fra dagliglivet”. Gjerdrum Historielag fulgte oppfordringen ved å gi ut heftet ”Dammer i Gjerdrum”. Hefte er nå tilgjengelig i digital form.

Klikk (Dammer i Gjerdrum)