Julemøte med Førjulsmat

Historielagets tradisjonelle julemøte er 24.november.
Vi byr på kulturelle innslag samt tradisjonell kost – syltelabber, blodklubb, lungemos mm. 
Sted: kultur-huset.
Kl. 18:30 (dørene åpens kl 18:15) 

Inngang: Kr.300
Påmelding til Tone Øvergaard, tlf.412 62 957, eller e-post: tone.overgaard@gmail.com innen 1.nov

Gammel skog funnet under bygging av rv. 120 Gjerdrum (1969)

Drøye 7200 år gml. skog ble i 1969 gravd frem av en bulldoser ca. 4-5 m under terrengoverflaten i vegskjæringen ca. 200 m sør for Helen bru i forbindelse med bygging av veganlegget rv. 120 Backervillaen – Hellen.

I år (2023) lykkes det å få trevirket overlevert og undersøkt ved NTNU i Trondhjem for aldersdatering. Rapporten derfra viser 7 kalibrerte C14-tester som viser dateringsresultater sprikende mellom 5175 – 5291 f.Kr. altså ca. 7200 – 7300 år gammelt skog mest sannsynlig alm.
Du kna lese hele beskrivelsen av funnet i vedlagte fil

God Lesning

Per Bjortjønnli
(Pensjonert ingeniør og tidl. anleggslederleder i det gamle Statens Vegvesen, Akershus.)

Gammel skog
Les Artikkel

Årsmøte Gjerdrum Historielag 10. mars 2022

Det avholdes årsmøte i Gjerdrum Historielag 10.mars kl 19:00 på Gjerdrum Kulturhus.

 

 

 

 

 

Årsmøtesaker:

 1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av årsberetning for 2021
 3. Godkjenning av regnskap for 2021 med revisjonsberetning
 4. Valg:
 • Valg til styret
 • Valg av revisor
 • Valg av utsendinger til årsmøtet i Romerike Historielag
 • Valg av nytt medlem i valgkomiteen
 1. Forslag til arbeidsplan for 2022 – innspill fra årsmøtet
 2. Behandling av evt. innkomne forslag

Etter at årsmøtesakene er gjennomført, vil det bli servert kaffe/kaker.
Deretter vil Hans Heni fortelle om Krohn-slekta og historien om Krohn-villaen.

Årsmøtet er åpent. Alle interesserte er hjertelig velkomne.

Dokumenter:

Årsmøtepapirer
Årsmøte papirer (11 sider)
 • Årsmøteinnkalling: 
 • Årsmelding 2021
 • Regnskap 2021
 • Valgkomiteens innstilling.
 • Arbeidsplan 2022

Styret

 

Aktivitetsplan 2018

Da er aktivitetene for 2018 planlagt. Det er mye spennende, både turer i Allmenningen og til Hamar  samt interessante foredrag. Året avsluttes som vanlig med Førjulstreff med mat og noko attåt.

Historielaget har iår spesiell fokus på Bind 5 av bygdeboka. Vi ønsker at økonomien og prosjektet kommer på plass.
Tema er  fra 1940 og frem til idag.

Klikk her for program     
Klikk her for å laste ned program. 

Klikk for å gå til Aktivitetsplan/program 2018

Klikk her for program høsttur til Hamar

Høsttur til Hamar

Kart over Gjerdrum

Vi har fått tilsendt tre kart fra Vidar Hansen

Se under "fotoalbum"

Vi gjør oppmerksom på at kartene blir forstørret om du klikker på dem.

Vi besøker Nannestad Bygdemuseum

Nannestad Historielag har invitert oss til et ny-åpnet bygdetun.

Torsdag den 24. mars kl. 19.00 blir vi tatt imot til omvisning, kaffe og kaker.

Bygdetunet ligger mellom Ungdomsskolen og Videregående.

Vi kan kjøre samlet fra kulturhuset kl. 18.30
De som trenger skyss får da sitte på med noen.

Besøk hjemmesiden til Nannestad Historielag:

http://www.nannestad-historielag.org/