Gjerdrums lyriker Sofie Belstad (1893-1968)

Vidar Hansen har skrevet en artikkel om Sofie Belstad.
Det var som lyriker Sofie ble kjent. Mangt ett vers skrev hun på bestilling til selskaper, konfirmasjoner og bryllup. Føre konfirmasjoner var det mye diktbestillinger. Hun tok seg litt betalt for denne skrivingen, alders pensjon var jo ikke «påtenkt» ennå. Gjerdrums sangen har hun også skrevet. 

Les Artikkel

Slakting, førjulsstrid og julefeiring i etterkrigsåra i småbrukergrenda Staden i Gjerdrum

Anne Nordli skrev i 2019 en artikkel i Skytilen om førjulsstria i Staden.
Artkkelen beskriver hvordan det var å vokse opp i ei småbrukergrend i Gjerdrum. Anne er født og oppvokst i Blånet som ligger i Staden. Hu skriver om naboskap, slakting førjulsstria og hvordan det var å feire jul, ikke minst forventningene som barna hadde. Artikkelen er tidligere publisert i Skytilen nr4-2019.

God lesing

Les artikkel
Klikk for å lese

En dag på Hønsimeieriet 1933

Tor har skrevet en artikkel om en tenkt dag på Hønsimeieriet i 1933. Artikkelen er inspirert av to brev som Kristian Aarstad skrev til styret i Hønsen Meieri i 1932.
Artikkelen er skrevet på an annen måte, hvor dagen i 1933 er oppdiktet men personene og opplysningene om meieriet er korrekte. Tor ønsker tilbakemeldinger på artikkelen.

En dag på Hønsimeieriet i 1933
Les Artikkel

Krigsbyråkrati

Tor Laache har skrevet flere artikler basert på gamle papirer om livet på Østre Åmot. Her er en ny artikkel om Krigsbyråkrati under krigen, Alt var strengt regulert med pålegg om produktivitet og leveranser.
God lesning

Les Artikkel

Lensmann Kristofersen

Vidar Hansen har skrevet en artikkel om Lensmann Kristofersen på Vang. Vidar skriver om lensmannens virke under krigen og hvordan han hjalp flere i Gjerdrum i denne perioden. Etter krigen fikk lensmannen et sølv skip i gave fra 120 Gjerdrumsokninger.
God lesning.

Les Artikkel

 

Gammel skog funnet under bygging av rv. 120 Gjerdrum (1969)

Drøye 7200 år gml. skog ble i 1969 gravd frem av en bulldoser ca. 4-5 m under terrengoverflaten i vegskjæringen ca. 200 m sør for Helen bru i forbindelse med bygging av veganlegget rv. 120 Backervillaen – Hellen.

I år (2023) lykkes det å få trevirket overlevert og undersøkt ved NTNU i Trondhjem for aldersdatering. Rapporten derfra viser 7 kalibrerte C14-tester som viser dateringsresultater sprikende mellom 5175 – 5291 f.Kr. altså ca. 7200 – 7300 år gammelt skog mest sannsynlig alm.
Du kna lese hele beskrivelsen av funnet i vedlagte fil

God Lesning

Per Bjortjønnli
(Pensjonert ingeniør og tidl. anleggslederleder i det gamle Statens Vegvesen, Akershus.)

Gammel skog
Les Artikkel

To artikler fra Krigen

Tor Laache har skrevet to artikler fra krigen.
Den ene er fra øyenvitne i Finnmark. Her tar han utgangspunkt i brev som hans tante Ragnhild mottok  fra brevvenn på 40 tallet. Tor mener at innholdet bør publiseres  da dette er en ekte øyenvitneskildring fra brenningen av Finnmark

Øyenvitne Finnmark
Øyenvitne Finnmark

Den andre er «Da krige var slutt». Tor ha gjennomgått mange aviser i Nasjonalbibliotekets «avissamlinger på nett» etter artikler om Gjerdrum .  Tor sier artikkelen er å «Klippe sammen
likt og ulikt fra gamle dager.

Da krigen vara slutt
Da krigen var slutt


God lesning

Fire voksne herrer forteller

Gjerdrum historielag fylte 70 år i 2022.  I forbindelse med kulturukene  hadde Gjerdrum historielag medlemsmøte med tema «Hvordan har bygda vår endret seg i de åra historielaget har eksistert? «
Vi inviterte 4 voksen herrer til å fortelle om endringer på 70-80 og 90 tallet.
Gårdbruker Finn Stokker,  kommunelege Axel Valen-Sendstad, kommuneingeniør Per Frei Larsen og lærer og rektor Rolf Alkvist fortalte om hvordan bygda har endret seg.
Tor Laache har oppsummert noe av det som ble formidlet.

Fire godt voksne herrer oppsummerer
Fire godt voksne herrer oppsummerer