Bygdebok – Tidl.utgaver

Bygdebok -Siste del av Gjerdrums historie skal skrives

Det planlegges med siste bind av Gjerdrums historie 1940 og frem til idag.
Det ble opprettet en gruppe bestående av Gjerdrum kommune og Gjerdrum historielag som et forprosjekt.  

Gruppa består av:

  • Tor Laache (Gjerdrum historielag)
  • Per Fladby (Gjerdrum historielag)
  • Anne Thori Kogstad (Gjerdrum historielag)
  • Lars Brodal (Gjerdrum kommune)
  • Ingunn Rognlien Jørgensen (Gjerdrum kommune)

Det jobbes nå med å få på plass en bygdebok komité, og Gjerdrum kommune jobber med utlysningsteksten fr å ansette en forfatter. 

Gjerdrum kommune har utgitt bygdebøker i fire bind.

Tre av utgivelsene kan du lese på nett:

I gårdshistorie (1961)
II gårdshistorie (1963)
III Bygdehistorie fra de eldste tider til ca 1880 (2010)

IV bygdehistorie for perioden 1840 – 1940 er ikke tilgjengelig elektronisk men kan kjøpes i kommunens servicesenter for kr. 150,-

Samlet pris på bind II og IV er kr. 300,-.

Gjerdrum Gårdshistorie I
Gjerdrum Gårdshistorie II
Gjerdrum Gårdshistorie III
Gjerdrum Gårdshistorie IV «I forandringens tegn»

   

Gjerdrum Jubileumsbok 1914