Bygdebok -bygdebokkomiteen

Det planlegges med siste bind av Gjerdrums historie 1940 og frem til idag. det er opprettet en gruppe bestående av Gjerdrum kommune og Gjerdrum historielag.    

Gruppa består av:

  • Tor Laache (Gjerdrum historielag)
  • Per Fladby (Gjerdrum historielag)
  • Anne Thori Kogstad (Gjerdrum historielag)
  • Lars Brodal (Gjerdrum kommune)
  • Ingunn Rognlien Jørgensen (Gjerdrum kommune)

Gjerdrum kommune har utgitt bygdebøker i fire bind.

Tre av utgivelsene kan du lese på nett:

I gårdshistorie (1961)
II gårdshistorie (1963)
III Bygdehistorie fra de eldste tider til ca 1880 (2010)

IV bygdehistorie for perioden 1840 – 1940 er ikke tilgjengelig elektronisk men kan kjøpes i kommunens servicesenter for kr. 150,-

Samlet pris på bind II og IV er kr. 300,-.

Gjerdrum Gårdshistorie I
Gjerdrum Gårdshistorie II
Gjerdrum Gårdshistorie III
Gjerdrum Gårdshistorie IV «I forandringens tegn»

   

Gjerdrum Jubileumsbok 1914