Siste nytt

Ny Artikkel: Tor Laache har skrevet en ny artikkel om Almanakken 1877. Artikkelen finnes under «Artikler» og kan åpnes her (Klikk: Almanakken 1877)

«Skogdag på gamlemåten»: 1. mars kl. 13:00-16:00 Harasletta

Årsmøte 2020: torsdag 12. mars kl. 19:00 på kulturhuset.
Mer informasjon kommer senere.

 

Gamlesaga – demonstrasjon for 7. klasse

Gamlesaga hadde idag besøk av 7. klasse for å demonstrere hvordan en et sagbruk funger  og hvordan tømmerstokker blir til planker. Historielaget håper at dette kan bli en årlig demonstrasjon for skoleelever. Elevene fikk saga demonstrert, litt historieundervisning en quis. Det hele ble avsluttet med vafler.

Sagbruksarbeidere
Arvid, Anders og Per i aksjon

Kulturminnedagen – Vandring Gjeri.

8 september kl 13:00 

Vi går først innom prestegården Østby. Deretter går vi via Gjerdrum Kirke til Gjerimeieriet. Tema er prestegårdens historie, om kirka, og om meieri og butikkdrift på Gjerimeieriet. Litt om vegforbindelsen til Kløfta og jernbanen.
Frammøte kl. 13.00 på P-plassen ved Gjerdrum kirke.

Gjerimeieri ca 1930 Kilde:Digitalmuseet/Akershusbasen

Overnattingstur 31.08. – 01.09.2019 Hadeland/Ringerike

Gjerdrum historielag inviterer til en interessant og hyggelig overnattingstur, i vakre omgivelser på Hadeland og Ringerike, helgen 31.08.- 01.09. 2019. 

Kostnad: pr person: mellom 2. – 2.500,-   Dersom det ønskes enkeltrom på Klækken, tilkommer kr 100,- i tillegg. I prisen er alle omvisninger, inngangspenger, måltider og overnatting inkludert.

Påmelding: til Mona Engell på tlf: 976 31 877, eller e-post: monaengell@hotmail.com   innen 20.06.19