Arkivgruppa

Arkivgruppa møtes to timer hver uke. Gruppa består av :

  • Ragnhild Ruud,
    Klikk for å søke i Lokalhistorisk arkiv
  • Eigil Rud
  • Finn Stokker
  • Elisabeth Engø
  • Anne Karin Brandt
  • Tor Laache

I vår lokalhistoriske base kan du se hva som arkivgruppa har registrert av dokumenter.  Gjerdrum lokalhistoriske arkiv (Klikk)

Arkivgruppa har vært aktive  og rapportene kan leses her: