Arkivgruppa

Arkivgruppa møtes to timer hver uke. Gruppa består av :

  • Ragnhild Ruud,
  • Eigil Rud
  • Finn Stokker
  • Svein Årdalen
  • Elisabeth Engø

Arkivgruppa har vært aktive  og rapporten kan leses her: