Årsmøte 2024

Gjerdrum historielag avholdt årsmøte 21. mars 2024 med 28 fremmøtte.
Årsmøte ble avholdt ihht. innkallingen. Årsmelding og regnskap ble godkjent. Forslag til aktivitetsplan ble fremlagt.

 • kontingenten for 2024 er uendret på Kr. 300
 • Valg av styre:

  • Leder :                  Ola Kroken, gjenvalgt for 1 år
  • Nestleder:          Mona Engell (ikke på valg)
  • Styremedlem:  Terje Brodal (gjenvalgt for 2 år)
  • Styremedlem:  Terje Sagen (ikke på valg)
  • Styremedlem:  Tone Øvergaard (gjenvalgt for 2 år)
  • Varamedlem:    Stein Sørum (gjenvalgt for 2 år)
  • Varamedlem:    Elisabeth Huser (ikke på valg)

Kasserer:   Per Olav Rustad er ikke medlem av styret, og derfor ikke på valg, men møter på styremøter etter styrets/eget initiativ.  

Revisor: Tor Gjertsen ble enstemmig gjenvalgt for 1 år.
Valgkomite:  Anne Eskil Rasmussen var på valg og ble gjenvalgt for 3 år. Valgkomiteen bestå av Anne Eskil Rasmussen(3 år), Berte Marie Thorshaug (1 år) og Elisabeth Engø (2 år).

Utnevning av to nye æresmedlemmer i Gjerdrum historielag

Ragnhild Ruud og Eigil Rud ble tildelt æresmedlemskap for deres mangeårige virke og bidrag i historielaget. Begrunnelse for utnevnelsen er gjengitt i protokollen fra årsmøte.

 

 

 

 

 

 

Årsmøteprotokoll 2024

Les Årsmøteprotokoll

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *