Vi merker flere kulturminner

Som et bidrag for å synliggjøre flere av kulturminnene våre, ønsker historielaget å markere dem med informasjonsskilt ute i terrenget. For et par år siden ble det etablert ei egen «skiltgruppe» som fikk ansvaret for denne jobben. Nå er de første skiltene på plass.

For nesten 25 år siden ble det gjort en stor jobb med å rydde og merke alle setervangene i bygda. Det var friluftsgruppa Utsyn, som senere har gått inn som en del av Gjerdrum Historielag, som gjorde denne jobben. De satte opp skilt med en tekst som fortalte litt om den enkelte setra, og litt om seterdrifta i Gjerdrum på 1800-tallet. I tida etterpå har noen flere kulturminner blitt merket.  Langs  Konsta-traseen har det f.eks. kommet opp flere informasjonsskilt.

Det er mange flere kulturminner som bør markeres, og det er denne jobben som skiltgruppa nå er i gang med. Prosjektet for sommeren 2023 har vært ‘fossene langs Gjermåa’, og resultatet har blitt 8 nye informasjonsskilt som (i alt vesentlig) er plassert langs nedre del av Gjermåa. Kartet nedenfor viser hvor de nye skiltene er plassert.
(Klikk på bildet større kart)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *