Medlemsinfo og revidert program 2021 – Gjerdrum historielag

Restriksjonene vedr. koronapandemien er i ferd med å letne. Gjerdrum Historielag har nå hatt sine to første fysiske styremøter på over et halvt år. Styret har gjennomgått arbeidsplanen som ble vedtatt av det digitale årsmøtet i vinter. Vi har måttet stryke noen av postene; bl.a. overnattingsturen. Men vi har nå datofestet flere andre arrangementer:

Møter/vandringer:
Søndag 29. august:
Ryggsekktur. Frammøte ved Lysdammen kl.13.00. Turen går etter veg/god sti opp til Breimåsan, Ringdalsvegen og Olstadvangen. Beregnet å vare ca. 3 timer. Vi skal bl.a. snakke om fall- og reguleringsretten til vann og dammer i Gjermåa opp gjennom århundrene. Vi skal også repetere virksomheten med torvskjæring i allmenninga og snakke om det litt spesielle stedet Jørnsvangen.
Søndag 10. oktober:
Ryggsekktur. Frammøte i vegkrysset Nittebergvegen/ Løvstadvegen kl.13.00. Tidl. direktør ved Norsk Vegmuseum Geir Paulsrud kommer for å snakke om generalvegmester Georg Krogh, som bodde på Nitteberg på 1700-tallet. Vi skal også ta opp vegstellet i gamle dager. Vi skal vandre til Løvstad og bl.a. snakke om samkvemmet med Holter og Ullensaker. Her ble hengebrua over Leira i si tid hyllet med et eget dikt! Varighet ca. 2,5 timer.
Fredag 3. desember kl.18.30:
Tradisjonelt julemøte med servering av vår kjente førjulsmeny på Kulturhuset. Inngang kr.300. Vi håper medlemmene og andre slutter opp, og blir med og «tar tilbake» tradisjonene vi hadde før pandemien! Påmelding til Tone Øvergaard, telefon: 412 62 957 el. e-post: tone.overgaard@gmail.com innen 15. november. (Meld deg på nå!)

Slektsgranskingskurs:
Det er kommet flere påmeldinger til å delta i et slektsgranskingskurs fra høsten av. Mette Tandberg og Aud Siri Hønsen Huseby vil være kursledere. Oppstart i september. Det fortsatt plass til flere i gruppa. Er du interessert kontakt Tone Øvergaard, tlf. 412 62 957.

I tillegg jobbes det med et møte om  bygdeboka og et møte om Gjerdrum kirke. Datoer kommer senere 

Annet:
Historielaget har i 2020 etablert ei lita gruppe frivillige som jobber med planer for merking og skilting av flere kulturminner i bygda. Gruppa ønsker seg ytterligere frivillige deltakere. Er du interessert? Kontakt Stein Sørum tlf. 950 54 349.

Historielaget ønsker å samle inn gjenstander og minner fra annen verdenskrig til en liten utstilling på Kulturhuset. Har du noe du tror kunne være av interesse for dette prosjektet, og som du er villig til å låne ut? Kontakt da Mona Engell, tlf. 976 31 877.
Les hele brevet her: Medlemsinfo og revidert program 2021 – Gjerdrum historielag