Årsmøte 2021- Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2020 Årsmøte papirer

Årsmøte papirer

Kjære medlem i Gjerdrum Historielag
Grunnet Koronavirus kan vi ikke avholde fysisk årsmøte. Det å ha digitalt møte vil være vanskelig for flere, derfor blir årsmøte avholdt ved å be medlemmene lese igjennom og godkjenne årsmøte papirer inklusive valg.
Styret ønsker å få årsmelding og regnskap for 2020 godkjent og bruker derfor vår web løsning.  Valget  gjennomføres også digitalt.

Årsprogrammet for 2021 vil nok endres betydelig eller utgå, men følg med på vår hjemmeside. 
SMS blir sendt til alle medlemmer og du kan komme med dine kommentarer her innen 20.mars 2021

mvh Styret

Kommentarer til godkjenning av årsberetning og regnskap 2020

Navn
Mobiltelefon
E-post*
Årberetning:

Godkjenner Årsmelding 2020Godkjenner ikke årsmelding 2021
Hvilke deler av Årsmøte for 2020 har du kommentarer til?
Årsmelding for 2020
Regnskap med revisjonsberetning for 2020
Arbeidsplan for 2021
Innstilling fra valgkomiteen

Er du medlem av Gjerdrum Historielag? JaNei
Kommentarer eller spørsmål til Årsberetning

* Påkrevd
mvh Styret

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.