Medlemsbrev november 2020

Kjære medlem
Gjerdrum historielag må som samfunnet ellers tilpasse seg den situasjon vi har med koronasmitte. 
Vi har dessverre måtte avlyse flere møter, inkludert vårt tradisjonelle julemøte.

Siden vi ikke kan ha fysiske møter vil styret derfor informere sine medlemmer gjennom SMS og medlemsbrev.
Styret håper at den situasjon vi befinner oss i går over og at vi kan møtes i 2021.

mvh
Styret i Gjerdrum Historielag

Les Medlemsbrev her

Gjerdrum Høyre 60 år! (2015)

Den følgende presentasjonen ble laget av Gjerdrum Høyre da lokallaget fylte 60 år i 2015.
Den første delen beskriver hvordan det politiske styret var organisert fra slutten av 1800-tallet og framover, hvilke lokale partier som fantes og styrkeforholdet mellom disse, og til slutt litt om prosessen som førte fram til at Gjerdrum Høyre ble stiftet. 
I den andre delen får vi Høyres beskrivelse av viktige saker og situasjoner i lokalpolitikken gjennom de siste 30-40 årene. Her er det liten tvil om at andre aktører ville beskrive dette på en annen måte. Historielaget  understreker at vi ikke ønsker å ta stilling i disse sakene, men håper at vi på sikt kan publisere tilsvarende jubileumsberetninger fra andre politiske partier i bygda vår, slik at alternative situasjonsbeskrivelser også kommer fram.

Gjerdrum Historielag, november 2020.

Les Artikkel