Hønsen Meieri

Gjennom 5 år har historielaget vært på rundtur i Gjerdrums gamle meieri- (og skole-) kretser. Vi skriver 2020, og er nå kommet til det siste meieriet: Hønsen Meieri.

God Lesing.
Tor Laache
Hønsen Meieri 

Hønsen Meieri
Les artikkel

Hønsen Meieri 1914 Foto: Narve Skarpsno