Foreløpig program høsten 2020 (OBS nye datoer)

Grunnet Covid-19 er programmet til historielaget redusert.
Historielaget planlegger med følgende aktiviteter.

  • 13. september kl 1300 Vandring på Ask. Fremmøte på kulturhuset
  • 11. oktober kl 1300 Vandring/ryggsekktur – Hyttene langs Gjermåa» Fremmøte ved Lysdammen
  • 20. oktober kl 1900-2100 «Bygdeboka hva skjer» Bygdebokforfatter og bygdebok komiteen. «Teglverksdrift i Holter» Rigmor Lerengen forteller fra historien til teglverket i Holter (på grensa til Gjerdrum). Det vil også bli vist en kort film fra teglverket.. Sted Kulturhuset
  • 20. november kl 1900-2230 Julemøte med tradisjonell julekost

Følg med på vår hjemmeside for oppdateringer, påmelding og endringer.
NB programmet kan endres grunnet smittevern regler eller andre restriksjoner.