Foreløpig program høsten 2020 (OBS nye datoer)

Grunnet Covid-19 er programmet til historielaget redusert.
Historielaget planlegger med følgende aktiviteter.

  • 13. september kl 1300 Vandring på Ask. Fremmøte på kulturhuset
  • 11. oktober kl 1300 Vandring/ryggsekktur – Hyttene langs Gjermåa» Fremmøte ved Lysdammen
  • 20. oktober kl 1900-2100 «Bygdeboka hva skjer» Bygdebokforfatter og bygdebok komiteen. «Teglverksdrift i Holter» Rigmor Lerengen forteller fra historien til teglverket i Holter (på grensa til Gjerdrum). Det vil også bli vist en kort film fra teglverket.. Sted Kulturhuset
  • 20. november kl 1900-2230 Julemøte med tradisjonell julekost

Følg med på vår hjemmeside for oppdateringer, påmelding og endringer.
NB programmet kan endres grunnet smittevern regler eller andre restriksjoner.

Vandring Ask-Bråtasletta søndag 14.juni

«Den planlagte vandringen 29.04. ble utsatt på grunn av Korana situasjonen, men vil nå bli arrangert søndag, 14. juni, kl. 15.00. 

Sørbygda grendelag og Gjerdrum historielag har samarbeidet om skilting av noen historiske opplysninger på strekningen fra Ask, gjennom Sørbygda til Bråtesletta. Det er satt opp 6 skilt langs gangveien. Det blir stopp ved de  historiske skiltene som er satt opp langs gangveien, med gjennomgang av historiene, og hva vi ser rundt oss. Vi går bl.a. forbi gamle Høyenhall skole.Ta med noe til kafferasten underveis.

Oppmøte ved innfartsparkeringen ved rundkjøringen på Ask kl 15.00 Turen er ca 3 km en vei, og den går på asfaltert gangvei. Det antas at turen vil ta 1 1/2 – 2 timer. 

På grunn av korona tiltakene har vi mulighet til å være 50 personer på dette arrangementet. Vi må, av samme grunn,  ha påmelding på forhånd. Dette gis på SMS til Tone Øvergaard, mobil: 412 62 957, eller e-mail: tone.overgaard@gmail.com. Frist Lørdag, 13.06.»