Vann i mjølka?

Tor Laache har gjennomgått styreprotokollene til Hønsen Meieri og skrevet en interessant artikkel om da det var mistanke om vann i mjølka på 1930 tallet. 
God lesning.

Hønsen Meieri
Hønsen Meieri 1914 Foto:Narve Skarpmo
Vann i mjølka.pdf
Vann i mjølka