Siste bind av bygdeboka for Gjerdrum er påbegynt

Siste bind av «Gjerdrums historie»  er påbegynt. Boken vil  dekke perioden fra 1940 og frem til 2020.

Bygdebokforfatter Håvard Kongsrud
Bygdebokforfatter Håvard Kongsrud

Håvard Kongsrud er ansatt i 3 årig prosjekt i Gjerdrum kommune som bygdebokforfatter og arbeidet startet 1.januar 2020.
Les med på vår hjemmeside under bygdebok.

  Facebook side for Gjerdrum bygdebok Det er opprettet en egen Facebook side for Gjerdrum bygdebok som forfatteren ønsker at bygdas innbyggere bruker aktivt,