Flåen. Hva betyr ordet? Kan noen Hjelpe?

I Gjermåa var det var minst 3 flåer: Horkaflåen, Kvernstuflåen og Sandskjærflåen. Og da betyr det igjen at Flåen ikke nødvendigvis er et egennavn, men kan også være et fellesnavn. I så fall: Hva er en flå? Kan noen hjelpe? Les mine kommentarer

Hilsen en grublende
Tor Laache i «koronatiden» april 2020

Flåen

Vann i mjølka?

Tor Laache har gjennomgått styreprotokollene til Hønsen Meieri og skrevet en interessant artikkel om da det var mistanke om vann i mjølka på 1930 tallet. 
God lesning.

Hønsen Meieri
Hønsen Meieri 1914 Foto:Narve Skarpmo
Vann i mjølka.pdf
Vann i mjølka