Siste bind av bygdeboka for Gjerdrum er påbegynt

Siste bind av «Gjerdrums historie»  er påbegynt. Boken vil  dekke perioden fra 1940 og frem til 2020.

Bygdebokforfatter Håvard Kongsrud
Bygdebokforfatter Håvard Kongsrud

Håvard Kongsrud er ansatt i 3 årig prosjekt i Gjerdrum kommune som bygdebokforfatter og arbeidet startet 1.januar 2020.
Les med på vår hjemmeside under bygdebok.

  Facebook side for Gjerdrum bygdebok Det er opprettet en egen Facebook side for Gjerdrum bygdebok som forfatteren ønsker at bygdas innbyggere bruker aktivt,

Flåen. Hva betyr ordet? Kan noen Hjelpe?

I Gjermåa var det var minst 3 flåer: Horkaflåen, Kvernstuflåen og Sandskjærflåen. Og da betyr det igjen at Flåen ikke nødvendigvis er et egennavn, men kan også være et fellesnavn. I så fall: Hva er en flå? Kan noen hjelpe? Les mine kommentarer

Hilsen en grublende
Tor Laache i «koronatiden» april 2020

Flåen

Vann i mjølka?

Tor Laache har gjennomgått styreprotokollene til Hønsen Meieri og skrevet en interessant artikkel om da det var mistanke om vann i mjølka på 1930 tallet. 
God lesning.

Hønsen Meieri
Hønsen Meieri 1914 Foto:Narve Skarpmo
Vann i mjølka.pdf
Vann i mjølka