Årsmelding og regnskap for 2019 godkjent

Årsmøte skulle avholdes 12.mars. Papirene var sendt ut elektronisk/på papir i forkant. Grunnet Corona pandemien ble årsmøte avlyst.  Styret bestemte at årsberetning og regnskap kunne godkjennes elektronisk. Alle medlemmer fikk derfor SMS med beskjed om at årsmeldingen var tilgjengelig på hjemmesiden og at medlemmene kunne gi sine kommentarer innen 15. april 2020. 

Styret har mottatt noen kommentarer som blir vurdert og endelig versjon av årsberetningen vil bli publisert.

Vedtak:

  • Årsberetningen er godkjent
  • Regnskapet er godkjent
  • Kontingent økning på Kr.25 er vedtatt.
  • Sittende styre fortsetter i 2020-2021 da valg ikke kan avholdes

Styret kommer med ny informasjon og  årsplan når vi vet mer om hvordan Corna pandemien påvirker historielaget.
Styret