Gamlesaga – demonstrasjon for 7. klasse

Gamlesaga hadde idag besøk av 7. klasse for å demonstrere hvordan en et sagbruk funger  og hvordan tømmerstokker blir til planker. Historielaget håper at dette kan bli en årlig demonstrasjon for skoleelever. Elevene fikk saga demonstrert, litt historieundervisning en quis. Det hele ble avsluttet med vafler.

Sagbruksarbeidere
Arvid, Anders og Per i aksjon