Kulturminnedagen – Vandring Gjeri.

8 september kl 13:00 

Vi går først innom prestegården Østby. Deretter går vi via Gjerdrum Kirke til Gjerimeieriet. Tema er prestegårdens historie, om kirka, og om meieri og butikkdrift på Gjerimeieriet. Litt om vegforbindelsen til Kløfta og jernbanen.
Frammøte kl. 13.00 på P-plassen ved Gjerdrum kirke.

Gjerimeieri ca 1930 Kilde:Digitalmuseet/Akershusbasen