Ryggsekktur 26. mai 2024

Velkommen til ryggsekktur kl 13:00-16:00.
Vi besøker «Granerud museet,»  (Fjellgrenda hos Arne og Ella Granerud ).  Derfra i biler til Kniplia for å se det nye «Kniplia anlegget» med Slalåm/alpinanlegg, BMX løypa og pukkverket. Turen går videre til Skytterbanen, via Ulvedalen. Ta med kaffi og matpakke.

Fremmøte hos Arne og Ella Granerud Brodalsgutua 37

Vel møtt

Bodalgutua 37

TUR TIL SASMUSEET MED GJERDRUM HISTORIELAG

Foto: https://www.sasmuseet.com/

Bli med historielaget på en tur ut av bygda. 

Vi tar en tur til  SAS-museet på Gardermoen, hvor vi får en guidet omvisning av Knut Ertzgaard. 
Et flott museum med mye historie og spennende utstillinger. Et innblikk i skandinavisk luftfart fra første halvdel av forrige århundre, og frem til i dag. 
Det blir også mulighet til en flytur i flysimulatoren! 
Simulatoren er bygget så den ligner en DC9/MD80. 

Møt opp utenfor herredshuset
Torsdag 2. mai, klokken 17.00

Vi kjører samlet opp til Gardermoen. Har du ikke mulighet til å kjøre selv, er det bare å møte opp. Det er alltid en plass i en av de andre bilene!

Velkommen til en hyggelig aftenstur🌿🌿 – og det blir selvfølgelig kaffeservering☕️🫖

En dag på Hønsimeieriet 1933

Tor har skrevet en artikkel om en tenkt dag på Hønsimeieriet i 1933. Artikkelen er inspirert av to brev som Kristian Aarstad skrev til styret i Hønsen Meieri i 1932.
Artikkelen er skrevet på an annen måte, hvor dagen i 1933 er oppdiktet men personene og opplysningene om meieriet er korrekte. Tor ønsker tilbakemeldinger på artikkelen.

En dag på Hønsimeieriet i 1933
Les Artikkel

Årsmøte 2024

Gjerdrum historielag avholdt årsmøte 21. mars 2024 med 28 fremmøtte.
Årsmøte ble avholdt ihht. innkallingen. Årsmelding og regnskap ble godkjent. Forslag til aktivitetsplan ble fremlagt.

 • kontingenten for 2024 er uendret på Kr. 300
 • Valg av styre:

  • Leder :                  Ola Kroken, gjenvalgt for 1 år
  • Nestleder:          Mona Engell (ikke på valg)
  • Styremedlem:  Terje Brodal (gjenvalgt for 2 år)
  • Styremedlem:  Terje Sagen (ikke på valg)
  • Styremedlem:  Tone Øvergaard (gjenvalgt for 2 år)
  • Varamedlem:    Stein Sørum (gjenvalgt for 2 år)
  • Varamedlem:    Elisabeth Huser (ikke på valg)

Kasserer:   Per Olav Rustad er ikke medlem av styret, og derfor ikke på valg, men møter på styremøter etter styrets/eget initiativ.  

Revisor: Tor Gjertsen ble enstemmig gjenvalgt for 1 år.
Valgkomite:  Anne Eskil Rasmussen var på valg og ble gjenvalgt for 3 år. Valgkomiteen bestå av Anne Eskil Rasmussen(3 år), Berte Marie Thorshaug (1 år) og Elisabeth Engø (2 år).

Utnevning av to nye æresmedlemmer i Gjerdrum historielag

Ragnhild Ruud og Eigil Rud ble tildelt æresmedlemskap for deres mangeårige virke og bidrag i historielaget. Begrunnelse for utnevnelsen er gjengitt i protokollen fra årsmøte.

 

 

 

 

 

 

Årsmøteprotokoll 2024

Les Årsmøteprotokoll

 

 

Årsmøte i Gjerdrum Historielag 2024

Det avholdes årsmøte i Gjerdrum Historielag.
    Dato: torsdag 21.mars 2024
     Sted: Gjerdrum kulturhus
    Tidspunkt: kl. 19:00

Årsmøtet i Gjerdrum Historielag holdes på Kulturhuset torsdag 21. mars kl 19:00.
Årsmøtet er åpent. Alle interesserte er hjertelig velkomne.

Årsmøte papirer 2024

 

 

Styret

Gårdsdrift og husholdning 1941-1944

Tor Laache har skrevet en artikkel basert på dagbøker som Dorthea Nordby skrev under krigen. Dorthea var ei av tantene til moren til Tor.
Dorthea og Gunvald Nordby kjøpte i 1928 gården Søndre Enger ved Leirsund i Skedsmo og dreiv denne fram til de solgte i 1952. Dorthea etterlatt seg nesten kontinuerlige dagboknotater for årene 1941 til 1944. Dagbøkene er en miks av daglig værmelding, rapporter om dagliglivet (inne og ute), om pengebruk, om sjukdom og religiøse grublerier.
Artikkelen er nok representativt for gårds livet under krigen.
God lesning.

  Klikk på bilde for å lese artikkel
Les Artikkel

 

Årsmøte i Gjerdrum Historielag 2024

Det avholdes årsmøte i Gjerdrum Historielag.
    Dato: torsdag 21.mars 2024
     Sted: Gjerdrum kulturhus
    Tidspunkt: kl. 19:00

Årsmøtet i Gjerdrum Historielag holdes på Kulturhuset torsdag 21. mars kl 19:00. Saker som dere ønsker skal behandles på årsmøtet skal meldes inn til styret seinest 21. februar.

Fullstendig saksliste og andre årsmøtepapirer vil bli lagt ut her på hjemmesida seinest 7. mars.

Årsmøtet er åpent. Alle interesserte er hjertelig velkomne.

Styret

Krigsbyråkrati

Tor Laache har skrevet flere artikler basert på gamle papirer om livet på Østre Åmot. Her er en ny artikkel om Krigsbyråkrati under krigen, Alt var strengt regulert med pålegg om produktivitet og leveranser.
God lesning

Les Artikkel

Lensmann Kristofersen

Vidar Hansen har skrevet en artikkel om Lensmann Kristofersen på Vang. Vidar skriver om lensmannens virke under krigen og hvordan han hjalp flere i Gjerdrum i denne perioden. Etter krigen fikk lensmannen et sølv skip i gave fra 120 Gjerdrumsokninger.
God lesning.

Les Artikkel

 

Vi merker flere kulturminner

Som et bidrag for å synliggjøre flere av kulturminnene våre, ønsker historielaget å markere dem med informasjonsskilt ute i terrenget. For et par år siden ble det etablert ei egen «skiltgruppe» som fikk ansvaret for denne jobben. Nå er de første skiltene på plass.

For nesten 25 år siden ble det gjort en stor jobb med å rydde og merke alle setervangene i bygda. Det var friluftsgruppa Utsyn, som senere har gått inn som en del av Gjerdrum Historielag, som gjorde denne jobben. De satte opp skilt med en tekst som fortalte litt om den enkelte setra, og litt om seterdrifta i Gjerdrum på 1800-tallet. I tida etterpå har noen flere kulturminner blitt merket.  Langs  Konsta-traseen har det f.eks. kommet opp flere informasjonsskilt.

Det er mange flere kulturminner som bør markeres, og det er denne jobben som skiltgruppa nå er i gang med. Prosjektet for sommeren 2023 har vært ‘fossene langs Gjermåa’, og resultatet har blitt 8 nye informasjonsskilt som (i alt vesentlig) er plassert langs nedre del av Gjermåa. Kartet nedenfor viser hvor de nye skiltene er plassert.
(Klikk på bildet større kart)