Kurs i slektsgransking

FT1801
Gjerdrum Historielag gjentar suksessen fra i fjor, og inviterer til kurs i slektsgransking. Kurset er primært rettet mot dere som har liten eller ingen erfaring med slektsgransking, og det er ingen krav til forkunnskaper.
Kursledere blir også i år Mette Tandberg og Aud Siri Hønsen Huseby.

Alle kurskveldene vil bli i Småskolen/storskolen på Kulturhuset med start kl 18:30.
Vi planlegger for en kort kaffepause i løpet av kvelden, og regner med at vi holder på fram til ca kl 21:00.
Datoer og foreløpig program:
Tirsdag 25. oktober – Inspirasjon og organisering av slektsdata
Tirsdag 8. november – En sjømanns historie, digitale portaler og eget arbeid
Tirsdag 22. november – En utvandrers historie og eget arbeid
På de to siste kurskveldene bør alle ha med egen PC, slik at de kan teste og øve underveis.
Kursavgift:
Medlemmer av Gjerdrum Historielag kr. 300
Ikke-medlemmer kr.500
Påmelding til Per Olav Rustad på e-post (perolavrustad@gmail.com) eller telefon (99 211 701) seinest fredag 7. oktober.
Dersom alt for mange melder seg på, vil historielagets medlemmer bli prioritert

Hvordan dyrke potitter

På østre Åmot hadde vi i sommer høsthveite over et stort areal. Men rett bak låven lå det i gamle dager en brønn, som nå er gjenfylt. Likevel er terrenget litt innhølt, slik at akkurat her gikk hveiten ut i isbrann i vår. Da fant vi på at her kunne vi anlegge en liten grønnsak- og potetåker. 120 Beate settepoteter ble lagt i fire rader. Hestehakka har blitt brukt igjennom sommeren til å mølle og radrense. Nå sist lørdag (18.09) var det tid for å ta dem opp. Fram med Edv. Bjørnerud maskintorretnings kastehjulsopptaker for hest fra omkring 1940. Den er for lenge siden mosifisert til traktor. Vi har en stående en veterantraktor som passer til oppgaven; en 1969-modell Volvo 400 på 48 hk. Ustyret funker som om det skulle være nytt! Smågutta Sondre (3) og Sjur (7) var svært forundret over hvor mange poteter vi nå fant i bakken. Vi var enige om at det 120 poteter nå var blitt til over tusen og mer enn det! 

Dette er praktisk opplæring i naturbruk og historie. Og så så fine poteter da!

med hilsen
Tor Laache

Vandring fra Sandum til Tososletta 11. sept kl 13:00

 Foreløpig program:
Oppmøte kl.13.00 på Sandum (parkering hos Huser)

  • Anne Thori Kogstad er guide og orienterer om gravhaugene og det gamle «maktsenteret» på Torshov.
  • Berthe Marie Thorshaug forteller litt om slekt, gårdsdrift, bygninger mm. på gården i nyere historisk tid.
  • Vidar Hansen og Håvard Kongsrud samarbeider om å fortelle og idrettslaget og stadion på Tososletta.
  • Vidar Hansen, Håvard Kongsrud og Tor Laache samarbeider om å fortelle om rutebileier Lars Huser.
  • Ta med kaffe og noe å sitte på til en kafferast på Tososletta.

Signe Aamodt forteller

 Signe Aamodt har mye å fortelle. Hun og Tor Laache hadde en prat om gamledager tidlig i juni 2022. Det er mye interessant Signe har å meddele fra barndom og krigen .
God lesning.

Signe forteller 2022
Les ArtikkelBusstur «bli kjent i bygda» Søndag 12.juni kl 12:00

Kommunen invitere nye innbyggere til en «Bli kjent i bygda»-busstur i dag søndag 12.juni kl 12:00. Vi besøker flere kroker og kriker i Gjerdrum med guider fra Gjerdrum historielag.
Arrangør: Gjerdrum kommune og Gjerdrum Historielag
Gratis
Oppmøte på bussterminalen Ask

Åpent møte -Gjerdrum kirke 26. april kl.18.30

Åpent møte i samarbeid med Gjerdrum Kirkeforum i Gjerdrum kirke.
Tema er kirka sjøl – Gjerdrums eldste bygg fra 1686.
Bygget, inventaret og symbolikken v/ sogneprest Jakob Furuseth. Videre skal vi snakke om fogden og kirkebyggeren Anders Simonsen og det blir underholdning i form av 100 år gammel lokal messingmusikk. Kaffe.

Vel møtt  

Invitasjon
Invitasjon

Referat fra årsmøte 2022

Årsmøte i Gjerdrum Historielag ble avholdt 10.mars 2022. 
Styret i Gjerdrum Historielag har etter årsmøtet 2022 følgende sammensetning.

Leder : Tor Laache, gjenvalg for 1 år
Nestleder:. Mona Engell (ikke på valg)
Styremedlem: Terje Brodal, gjenvalg for 2 år.
Styremedlem: Terje Sagen, gjenvalg for 1 år.
Styremedlem: Tone Øvergaard, gjenvalg for 2 år
Varamedlem: Stein Sørum, gjenvalg for2 år
Varamedlem: Elisabeth Huser (ikke på valg)
Kasserer: Per Olav Rustad er ikke medlem av styret, og derfor ikke på valg, men
møter på styremøter etter styrets/eget initiativ.
• Valg av revisor :
Tor Gjertsen enstemmig gjenvalgt for 1 år

Referat og årsmøte dokumentene kan leses og lastes ned her.
Referat 2022

Årsmøte Gjerdrum Historielag 10. mars 2022

Det avholdes årsmøte i Gjerdrum Historielag 10.mars kl 19:00 på Gjerdrum Kulturhus.

 

 

 

 

 

Årsmøtesaker:

 1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av årsberetning for 2021
 3. Godkjenning av regnskap for 2021 med revisjonsberetning
 4. Valg:
 • Valg til styret
 • Valg av revisor
 • Valg av utsendinger til årsmøtet i Romerike Historielag
 • Valg av nytt medlem i valgkomiteen
 1. Forslag til arbeidsplan for 2022 – innspill fra årsmøtet
 2. Behandling av evt. innkomne forslag

Etter at årsmøtesakene er gjennomført, vil det bli servert kaffe/kaker.
Deretter vil Hans Heni fortelle om Krohn-slekta og historien om Krohn-villaen.

Årsmøtet er åpent. Alle interesserte er hjertelig velkomne.

Dokumenter:

Årsmøtepapirer
Årsmøte papirer (11 sider)
 • Årsmøteinnkalling: 
 • Årsmelding 2021
 • Regnskap 2021
 • Valgkomiteens innstilling.
 • Arbeidsplan 2022

Styret