Vi merker flere kulturminner

Som et bidrag for å synliggjøre flere av kulturminnene våre, ønsker historielaget å markere dem med informasjonsskilt ute i terrenget. For et par år siden ble det etablert ei egen «skiltgruppe» som fikk ansvaret for denne jobben. Nå er de første skiltene på plass.

For nesten 25 år siden ble det gjort en stor jobb med å rydde og merke alle setervangene i bygda. Det var friluftsgruppa Utsyn, som senere har gått inn som en del av Gjerdrum Historielag, som gjorde denne jobben. De satte opp skilt med en tekst som fortalte litt om den enkelte setra, og litt om seterdrifta i Gjerdrum på 1800-tallet. I tida etterpå har noen flere kulturminner blitt merket.  Langs  Konsta-traseen har det f.eks. kommet opp flere informasjonsskilt.

Det er mange flere kulturminner som bør markeres, og det er denne jobben som skiltgruppa nå er i gang med. Prosjektet for sommeren 2023 har vært ‘fossene langs Gjermåa’, og resultatet har blitt 8 nye informasjonsskilt som (i alt vesentlig) er plassert langs nedre del av Gjermåa. Kartet nedenfor viser hvor de nye skiltene er plassert.
(Klikk på bildet større kart)

Arkivgruppa støtter arbeidet med den nye bygdeboka

Gjerdrum historielag jobber med å samle inn bilder til den nye bygdeboka – Bind 5.
Bilde innsamling er omfattende og tar tid. Bygdebok komiteen får god støtte av arkivgruppa i dette arbeidet.

Ragnhild Ruud, Anne Karin Brandt, Tor Laache og Elisabeth Engø i arkivet
Elisabeth Engø, Finn Stokker, Vidar Hansen, Ragnhild Ruud, Anne Karin Brandt, og Tor Laache

 

Julemøte med Førjulsmat

Historielagets tradisjonelle julemøte er 24.november.
Vi byr på kulturelle innslag samt tradisjonell kost – syltelabber, blodklubb, lungemos mm. 
Sted: kultur-huset.
Kl. 18:30 (dørene åpens kl 18:15) 

Inngang: Kr.300
Påmelding til Tone Øvergaard, tlf.412 62 957, eller e-post: tone.overgaard@gmail.com innen 1.nov

KULTURUKENE-OLAVSMONOLOGEN 24.oktober

Gjerdrum historielag har sammen med Gjerdrum kirkeforum engasjert Sven Tindberg for å fremføre Olavsmonologen. Gjerdrum kirke Tirsdag 24.oktober 2023 kl 19:00. Billetter Kr 150- kjøpes ved inngangen .
Vel møtt.

Dammer i Gjerdrum fra 2009 Digital versjon

Dammer i Gjerdrum 2009
Dammer i Gjerdrum 2009

Gjerdrum historielag utga heftet «Dammer i Gjerdrum» i forbindelse med at Miljøverndepartementet hadde foreslått at Kulturminnedagen i 2009 skal vies ”Vatn og kulturminner fra dagliglivet”. Gjerdrum Historielag fulgte oppfordringen ved å gi ut heftet ”Dammer i Gjerdrum”. Hefte er nå tilgjengelig i digital form.

Klikk (Dammer i Gjerdrum)

Bok om Hakadal jernverk til salgs for kr 100

Historielaget besøkte nylig Hakadal jernverk. Det er skrevet en bok om jernverket:
«Forvalter Nicolaus Magnus Widerberg (1777-1841) En blomstringstid for Hakadals  Jernverk”.  Bjørn M. Elgstøen. 2004.

Hvis noen ønsker å kjøpe boken kan de ta kontakt med Ola Kroken. 90062675

Boken kan også kjøpes fra Nittedal Historelag sin hjemmeside  

Gammel skog funnet under bygging av rv. 120 Gjerdrum (1969)

Drøye 7200 år gml. skog ble i 1969 gravd frem av en bulldoser ca. 4-5 m under terrengoverflaten i vegskjæringen ca. 200 m sør for Helen bru i forbindelse med bygging av veganlegget rv. 120 Backervillaen – Hellen.

I år (2023) lykkes det å få trevirket overlevert og undersøkt ved NTNU i Trondhjem for aldersdatering. Rapporten derfra viser 7 kalibrerte C14-tester som viser dateringsresultater sprikende mellom 5175 – 5291 f.Kr. altså ca. 7200 – 7300 år gammelt skog mest sannsynlig alm.
Du kna lese hele beskrivelsen av funnet i vedlagte fil

God Lesning

Per Bjortjønnli
(Pensjonert ingeniør og tidl. anleggslederleder i det gamle Statens Vegvesen, Akershus.)

Gammel skog
Les Artikkel

Anton Ask og bilde fra Gjerdrum

Eigil Rud har skrevet en artikkel om Anton Ask, og bildet som skal være fra Ask.
Eigil skriver «
Nær sagt alle med litt fartstid i Gjerdrum har vel merket seg dette bildet, betegnet som
«Fotoperlen fra Ask». Registrerte opplysninger i fotobasen ved Akershusmuseet forteller at
det her er drevet handelsvirksomhet fra 1866 til 1920, da landhandelen ble solgt til det nye
Gjerdrum Samvirkelag.»


Foto: Ukjent. Eier: Museene i Akershus www.mia.no 

Eigil funderer på hvordan dette bildet, uten forbehold, kunne bli knyttet til Ask.  Men det fins neppe noe godt svar.

God lesing.

Anton Ask